Metal Bilimi - XML


IDTerimAçıklama
361bozunumMetallerin, yoğruk bölgede biçim değiştirmeleri olayı.
362bölümsel sertleştirmeSeçmeli işlemlerde, bir parçanın, belirli bir yer ya da bölümünü sertleştirme işlemi.
363Brener çözeltisiNikel kaplama yunaklarında kullanılan özel bir çözelti.
364Brinell sertliğiBir metal yüzeyin, Brinell sertlik ölçeğine göre sertliğinin değeri.
365Brinell sertlik deneyiBrinell sertlikölçeri ile, metallerin yüzey sertliklerini bulmak için yapılan deney.
366Brinell sertlik ölçeğiBrinell sertlik deneyiyle, sertliği ölçülen yüzeyde, katıyuvarın, bıraktığı çukurizin çapına dayanan sertlik ölçeği.
367Brinell sertlikölçeri1900 yıllarında İsveçli Brinell'in geliştirdiği, bir sert çelik katıyuvarının, duruk yük olarak yüzeye uygulanması kuralına dayanan sertlikölçer.
368buğuGaz durumundaki özdek.
369buğu aktarma bölümüSu verme işleminde, parçayı saran buğu örtünün kırılıp, kaynamanın başladığı ve ısısını hızla yitirdiği soğuma bölümü.
370buğu basıncıBir buğunun birim alana yaptığı basınç.
371buğu örtüSu verme işleminin ilk anında, suverilen parçanın tüm yüzeyini bir bütün olarak örten buğudan örtü.
372buğu örtü bölümüBuğu örtünün oluşmasıyle başlayan su verme işleminde, soğumanın ilk bölümü.
373buğulaşmaBir sıvının, kaynama noktası altındaki sıcaklıklarda, buğu durumuna geçmesi olayı
374buğulaştırmaBir sıvıyı, kaynatarak buğu durumuna getirme olayı.
375buğulu bırakımBırakıntıyı oluşturacak özdeğin, alçak basınçta, buğu durumundan bırakımı sağlaması olayı.
376buğulu kaplamaIsıtılmış olan kaplanacak yüzey üzerinden, kaplama metali ya da bileşiğinin buğusunu geçirerek yapılan kaplama işlemi, gazlı kaplama, ısılkimyasal kaplama ve pirolitik kaplama diye de bilinir.
377buğulu yağ gidermeKlorlanmış çözeltilerin sıcak buğularını kullanarak, metal yüzeyleri yağ, katı yağ ve benzerlerinden arıtma işlemi.
378bulamaçToz metal, boya ve benzeri özdeklerin, su ya da örgensel bir çözende karışarak oluşturdukları sıvı karışım.
379bulamaçlı süreçÖnce bulamaca daldırılıp, sonra yüksek sıcaklıklarda ısıtarak uygulanan örtme işlemi.
380bulaşıkYabancı ve istenmiyen özdekleri, içinde ya da yüzeyinde bulunduran.
381bulaşık çözeltiKatışkıları ya da yabancı özdekleri, içinde bulunduran çözelti.
382bulaşık yüzeyKatışkıları ya da toz, yağ gibi yabancı özdekleri, üzerinde toplamış olan yüzey.
383bulaşımBulaşık bir duruma gelme olayı.
384bulaşkanBulaşım işini yapan özdek. bulaştırıcı parçacık da denir.
385bulaştırıcıBulaştırma yapar özellikli.
386bulaştırıcı parçacıkBulaşım yaratan parçacık, bulaşkan da denir.
387bulaştırmaBulaşıma yol açma olayı.
388burguMetalleri, burarak delme işinde kullanılan, sert takım çeliğinden yapılmış araç.
389burgu çeliğiBurgu yapımında kullanılan sert takım çeliği.
390burgulamaMetalleri, burgu kullanarak delme işlemi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir