Metal Bilimi - XML


IDTerimAçıklama
31akım yoğunluğuElektrikli bırakım işleminde, birim anot yüzeyinden geçen elektrik akımının, amper türünden niceliği.
32akındırıkBoyacılıkta kullanılan, rengi sarıdan kahveye değişen, genellikle saydam ve örgensel çözenlerde çözünen, sudan etkilenmeyen, örgensel ya da örgüsüz, katı ya da yarı katı gereç.
33akış hızıFırın atmosferlerinin denetiminde, ayarı gereken gazların birim zamanda akan oylumu.
34akışkansıAkışkansılık özelliği gösteren.
35akışkansılıkAkışkanların, kendi içlerindeki bağıl devinime gösterdikleri direnme özelliği.
36aklamaMetal şerit ve levhaları, erimiş kalay ya da gümüş tuzları yunaklarına daldırarak kaplama işlemi.
37akmaDüşük karbonlu çeliklerde görülen ve esneklik sınırına erişildiğinde birden beliren uzama olayı.
38akma dayancıAkma noktasındaki dayanç.
39akma gerilimiAkma noktasındaki gerilim.
40akma gerinimiAkma noktasındaki gerinim.
41akma sınırıMetallerin esnek davranımdan, yuğruk davranıma geçtikleri sınır.
42akma sınırı uzamasıAkma sınırındaki uzama.
43al lekeTavlanma sırasında çinkonun uçmasıyle ya da paklama sırasında yeniden bakır bırakımıyle pirinç yüzeylerde oluşan al renkli leke.
44al-dal süreciDökme demir ve çelikleri, erimiş alüminyuma daldırarak alüminyum ile örtmede uygulanan özel bir süreç (Alüminyuma daldırma = aldal).
45al-kaplama süreciÇelik yüzeyleri, 1000°C'da hidrojen ile doyurduktan sonra erimiş metale daldırarak, alüminyum, berilyum ve mağnezyum ile kaplama işleminde uygulanan bir süreç.
46alaşım çeliğiAlaşım elementli çelik.
47alaşım elementiAlaşımlama amacıyla kullanılan element.
48alaşım eritmeAlaşım yapma ereğiyle iki ya da daha çok elementi eritme işlemi.
49alaşım karbürüAlaşım elementlerinin eritme ya da ısıl işlem sırasında, karbon ile oluşturdukları bileşik.
50alaşımlamaÇözen metale, alaşım elementlerinin eritilerek katılması işlemi.
51alaşımlı dökme demirBileşiminde, alaşım elementi bulunan dökme demir.
52alaşımlı takım çeliğiİstenilen özelliği yaratmak için, bileşiminde karbondan başka alaşım elementleri de bulunan takım çeliği.
53alazYanan ve ışık veren gazların, değişik biçim ve büyüklükte uzanan dili.
54alaz sıcaklığıAlazlı sertleştirmede, alazgaçtan ya da yakaçtan fışkıran alazın ulaştığı sıcaklık.
55alaz yaldızıCiva içinde çözünmüş altını yüzeye uyguladıktan sonra, civayı yakarak yapılan bir tür altın kaplama.
56alazIaçAlazlı sertleştirmede kullanılan ve oksijen ile gazyakıt karışımını oluşturarak alazı püskürten araç.
57alazla ısıtmaPüskürtük örtüleri örtme işleminde, yüzeyde kaynaşma sağlamak için alazlayarak yapılan ısıtma.
58alazla sertleştirilmiş dokuAlazlı sertleştirme işlemiyle oluşmuş doku.
59alazlamaBir metal yüzeyi alaza tutma işlemi.
60alazlı kaplamaIsınmış ve yoğruk durumdaki volfram karbür parçalarını, özel bir alazgaçla ve sesüstü hızla metal yüzeye püskürterek yapılan kaplama işlemi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir