Metal Bilimi - XML


IDTerimAçıklama
871eritken örtüEritkenlerden oluşmuş, erimiş metal yunaklar üzerine serpilen ya da dökülen örtü.
872eritkenlemeBir eritme işleminde, eritken kullanma işlemi.
873eritmeErimeyi sağlamak için, dökümden önce yapılan ısıtma işlemi.
874eritme kaynağıbk. kaynaşma kaynağı.
875eritme kaynağı yapmabk. kaynaşma kaynağı yapma.
876eritme ocağıİçinde eritme işlemi yapılan ocak.
877eritme sıcaklığıEritme işleminin yapıldığı sıcaklık.
878eriyen elektrotKaynak işlemi süresince, eriyerek biten elektrot.
879erkeleyiciDoldurulu karbonlama işleminde, karbonca indirgenerek karbon biroksit oluşturan, baryum ya da sodyum karbonat gibi bileşiklerin adı.
880esnekGeçici bozunuma uğrayan.
881esnek bölgeMetallerin geçici bozunuma uğradıkları, gerinimin, Hooke kuralına göre, gerilime doğru orantılı olarak bağlı bulunduğu bölge.
882esnek davranımEsnek bölge içindeki davranım.
883esnek gerilimEsnek bölgedeki gerilim.
884esnek gerinimEsnek bölgedeki gerinim.
885esneklik sınırıEsnek bölgeden plastik bölgeye geçmek için, gereken en büyük yük.
886esnemezEsneklik özelliği göstermeyen.
887esnemez gereçEsnemezlik özelliği gösteren gereç.
888esnemezlikEsnemez olma özelliği.
889eşeksenliEksenleri birbirine eşit olan.
890eşeksenli taneEksenleri yaklaşık olarak eşit olduğundan, kesitleri çemberimsi görünen tane.
891eşısılDeğişmez bir sıcaklığa bağlı olan.
892eşısıl çekirdeklenmeDeğişmez bir sıcaklıkta olan çekirdeklenme olayı.
893eşısıl çökelmeDeğişmez bir sıcaklıkta olan çökelme olayı.
894eşısıl dönüşümDeğişmez bir sıcaklıkta olan dönüşüm.
895eşısıl tavlamaDeğişmez bir sıcaklıkta yapılan tavlama işlemi.
896eşitlemeHaddeleme işleminden önce, sıcaklık ve bileşimlerini birbiçimli yapmak için, tomruklara, uygun bir sıcaklıkta uygulanan ısıl işlem.
897eşitleme çukur fırınıİçinde, eşitleme işlemi yapılan, yere kazılmış çukur fırın, eşitleme çukuru diye de bilinir.
898eşitleme çukurubk. eşitleme çukur fırını.
899eşitleme sıcaklığıEşitleme işleminin yapıldığı sıcaklık.
900eşitleme süresiEşitleme işleminin, başından sonuna dek geçen süresi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir