Metal Bilimi - XML


IDTerimAçıklama
931ferrit910°C dereceye dek dengede kalabilen ve bileşiminde, en çok % 0 .025 karbon bulunabilen, ö. o. k. kristal yapılı demir karbon katı çözeltisi.
932ferrit dayanıklılaşmasıAlaşım elementlerinin ferrit katı çözeltisinde çözünmesi sonucu, ferritin dayananın artması olayı.
933ferrit dayanıklılaştırmasıFerritin dayanıklılaşmasına yol açma.
934ferrit dengelestirici elementbk. alfa dengeleştiri.
935ferrit tanesiÇeliklerin yapısında bulunan ferrit fazının tanesi.
936ferrit tanesi büyüklüğüFerrit tanelerinin, çeliğin gördüğü ısıl işleme göre aldığı ortalama büyüklük.
937ferritleme tavlamasıAlaşımsız ya da düşük alaşımlı kır dökme demirin yapısındaki perlit sementitini, grafit ve ferrite dönüştürmek için, 700°C - 760°C arasında en çok bir saat süreyle yapılan tavlama işlemi.
938ferritli dövülgen dökme demirİkincil grafitleşim işlemi uygulanmış ve yapısında, ferrit bulunan dövülgen dökme demir.
939ferritli paslanmaz çelikİçdüzey fazı ferrit olan ve bunun sonucu tavlama dışında ısıl işlem uygulanamayan, oldukça sünek paslanmaz çelik. (Bileşimi, yaklaşık olarak % 0.12 karbon, % 14-18 krom.)
940ferritli yapıİçdüzey fazı ferrit olan çeliklerin yapısı.
941Fery yüksekısıölçeriÖzel bir tür ışıma yüksekısıölçeri.
942fıçıİçinde fıçılama işlemi yapılan aygıt.
943fıçıda döndürmeMetal yüzeylerdeki kum, kabuk, çıkıntı vb. pislikleri gidermek ereğiyle, bir döner fıçı içinde ve aşındırıcılı ortamda yapılan yüzey temizleme işlemi.
944fıçıda kaplamaPlastik kaplı bir fıçı içinde yapılan kaplama işlemi.
945fıçıda parlatmabk. katıyuvarlı fıçılama.
946fıçıda temizlemeBir fıçı içinde yapılan metal yüzeyleri temizleme işlemi.
947fıçılamaYüzeylerini parlaklaştırmak için, metal parçaları, kuru ya da sıvı bir ortamda, aşındırmalı ya da aşındırmasız olarak, bir fıçı içinde sürekli döndürme ve sallama işlemi.
948fırçaMetal yüzeyleri fırçalama işinde kullanılan, sert kıl ya da çelik telden yapılmış araç.
949fırça teliFırçalarda kullanılan, sert çelikten yapılmış te!.
950fırçalamaMetal yüzeyler üzerinde, mekanik olarak temizlenebilecek toz, kum vb. pislikleri fırça kullanarak giderme işlemi.
951fırçalı temizlemeDöner tekerlek fırçalar kullanılarak, metal yüzeyleri temizleme işlemi.
952fırınSıvı ya da gaz yakıtlarla ya da elektrik erkesiyle ısıtılarak, içinde ısıl işlem yapılan aygıt.
953fırın astarıFırın ve yunakların içine, ısı ve yenim dirençleri yüksek tuğlamsı gereçlerden örülmüş yalıtkan kat.
954fırın atmosferiYapılacak ısıl işlemi gerçekleştirmeğe uygun bileşimde olan gaz karışımı.
955fırın atmosferi ayarlamaFırın atmosferinin istenilen bileşimi sürdürebilmesi için, bileşenlerin sürekli çözümlenmesi ve ayarının yapılması İşlemi.
956fırın büyüklüğüFırının, genellikle taban alanı ile ölçülen büyüklüğü.
957fırın çalışmasıBir fırının işlem yapmak üzere çalışması.
958fırın içiFırının, iç yüzeyleri ile sınırlanan oylumu.
959fırın kapağıFırın ağzını örten kapak.
960fırın sıcaklığıFırının, göstergeçlerde görülen sıcaklığı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir