Metal Bilimi - XML


IDTerimAçıklama
961fırın sığasıBirim zamanda, birim taban alanında ısıl işlem uygulanabilen yükün ağırlığı.
962fırın üflemeYeni koşullarla ya da yeni atmosferle çalışacak bir fırının içinde, son ısıl işlemden arta kalan gazları, üfleçlerle yeğince üfleyip boşaltma işlemi.
963fırın yüküIsıl işlem için fırına konan yükün niceliği.
964fırından çıkarmaIsıl işlem sonunda parçaların fırından çıkarılması işi.
965filizElementlerin doğada bileşik ve katışık olarak bulunan kütlesi.
966filizlenmeSoğuk işlenmiş metallerin içdüzeyinden, çekirdeklenme-büyüme yoluyla gerilimsiz tanelerin oluşması olayı, birinci filizlenme diye de bilinir.
967filizlenme sıcaklığıAşırı derecede soğuk işlenmiş yapının, yaklaşık olarak bir saatte filizlemeyi tüm olarak gerçekleştirdiği her alaşıma özgü sıcaklığı.
968Fink süreciSürekli olarak bir hidrojen atmosferinden geçirilen çelik şerit ya da telin, erimiş alüminyuma daldırılarak alüminyum ile kaplanması süreci.
969fişekTabanca ve tüfek ile atılan metal nesne.
970fişek pirinciFişek yapımında kullanılan % 70 bakırlı pirinç.
971Flick dağlayıcısıDüralümin türü alaşımların dağlanmasında kullanılan bir dağlayıcı.
972flüoborat yunağıKaplaması yapılacak metalin, Cu(BF4)2, Ni (BF4)2 gibi flüoborat tuzu ile flüoborik asit (HBF4) ya da borik asitli (H3BO3) çözeltileriyle kullanılan kaplama yunağı.
973flüoboratlı kaplamaFlüoborat yunaklarında yapılan metal kaplama işlemi.
974flüosilikat yunağıKurşun kaplama işleminde, içinde kurşun flüosilikat elektroliti kullanılan yunak.
975fosfatFosforik asit (H3PO4) tuzlarının kökü.
976fosfat örtmeDemir ve çelik yüzeyleri, az derişik fosforik asit çözeltileri kullanarak, genellikle daldırma yöntemiyle çinko, demir ya da mangan fosfat örtüsüyle örtme işlemi. fosfatlama diye de bilinir.
977fosfat örtüFosfat örtme işlemi sonucu, demir ve çelik yüzeyi örten örtü kat.
978fosfatlamabk. fosfat örtme.
979fosfatlama çözeltisiFosfatlama işleminde kullanılan, az derişik fosforik asit çözeltisi.
980fosfatlama teknesiİçinde, fosfatlama işlemi yapılan tekne.
981fosforBirkaç eşözdeği bulunan ve A. A. 30.975, A. S. 15 olan element.
982fosfor tuncuBileşimi, % 80-% 95 bakır, % 5-15 kalay ve % 0.25-2.50 fosfor sınırları arasında değişen, sert, tok, esnek bir tunç türü.
983fosforik asitKolayca çözünebilen, erime noktası 41 °C olan ve genellikle koyu şurup görünüşünde sıvı olarak bulunan asit (H3PO4).
984Fry ayıracıÇeliklerdeki gerilim çizgilerini, çökelme sertleşmesini ve içyapıyı belirlemek için kullanılan bir dağlayıcı.
985galtavlamaGalvanizleme işlemindeki kaplamadan sonra, ana metal ile tam olarak alaşımlanması için, kaplama metalini, erimiş durumda tutacak sıcaklıkta ısıtma, (galvanizleme + tavlama)
986galtavlı levhaGal-tavlama işleminden geçmiş levha.
987galvanizlemeDemir ve çelik yüzeyleri, yenime karşı korumak için, çinko ile örtme işlemi.
988galvanizleme teknesiİçinde, galvanizleme işlemi yapılan tekne.
989galvanizliGalvanizleme işlemi görmüş olan.
990galvanizli boruGalvanizleme işlemiyle, üzeri çinko örtülmüş çelik boru.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir