Metal Bilimi - XML


IDTerimAçıklama
1201ısınma hızıIsınma sırasında, parça sıcaklığının birim zamandaki yükselmesi.
1202ısıölçerBir sıvı ya da bir gazın ısıl genleşme özelliklerine dayanan ve özellikle, düşük sıcaklıktaki yağ yunaklarında sıcaklık ölçmek için kullanılan araç.
1203ısısalanOluşumu sırasında ısı veren.
1204ısısalan gazbk. ısısalan temelli atmosfer.
1205ısısalan temelli atmosferBir hava ve yakıtgaz karışımının, tüm ya da yarım yanması ile elde edilen ve istenilen çiy noktasına erişebilmesi için, bileşiminden subuğusu alınmış olan fırın atmosferi.
1206ısısalan üreteçIsısalan tepkimelere dayanarak sağlanan atmosfer üretiminde kullanılan üreteç.
1207ısısalan-ısıalan temelli atmosferBir yakıtgaz-hava karışımının tüm yanması ile oluşmuş, içindeki subuğusu alınıp dıştan ısıtmalı bir katalizle doldurulmuş bölmedeki yakıtgazı tepkimesi yoluyla, karbon ikioksiti karbon biroksite çevrilmiş fırın atmosferi.
1208ısıtıcıIsıtma işini yapan araç.
1209ısıtmaBir ısıl işlemi gerçekleştirmek için, gerekli sıcaklığı sağlama ve işlem sonuna dek tutma.
1210ısıtma aracıYüksek sıcaklıklardaki yenime dirençli alaşımlardan yapılmış ve fırınları ısıtmada kullanılan metal parça.
1211ısıtma bölgesiIsıl işlem fırınlarında, ısıl işlem sıcaklığının erişildiği ve parçaların konduğu bölge.
1212ısıtma çevrimiBir ısıl işlemin başlama anından, bitimine dek geçen süre. ısıl çevrim diye de bilinir.
1213ısıtma eğrisiIsıtma süresince, sıcaklığın zamana göre değişimini gösteren eğri.
1214ısıtma hızıBirim zamandaki sıcaklık yükselmesi.
1215ısıtma sıcaklığıParçaların, ısıl işlem için tutuldukları sıcaklık.
1216ısıtma süresiIsıl işlem için gerekli olan ısıtmayı, ısıtma sıcaklığında tutma süresi.
1217ıslanmaYüzey gerilimlerindeki ayarlanma sonucu, bir katı yüzeyin, yayılan bir sıvı ile örtülmesi olayı.
1218ıslatıcıTemizleme çözeltilerine eklenen, yüzey gerilimini azaltıcı özellikteki sabun ya da sabunsu özdek.
1219ıslatmaTemizleme işini kolaylaştırmak için, yüzey gerilimini azaltmak amacıyla, çözeltilere ıslatıcı ekleme işlemi.
1220ışınım yüksekısıölçeriIşınım temeline dayanarak, yüksek sıcaklıkları ölçen ısıölçer.
1221ışıyanışınım yapan.
1222ışıyan boruIsıyı ışınım yolu ile yayması amacıyla, ısıtıcı gazların içinden geçirildiği ve ısıl işlem fırınlarının içinde bulunan boru.
1223ışıyan borulu fırınIsıtması ışıyan borular yoluyla yapılan ve ısıtıcı gaz ile fırın atmosferinin birbirine karışmamasını sağlayan ısıl işlem fırını.
1224ışıyan yakıcıIşınım ile yüzeyleri ısıtma işini gören, tuğlamsı gereçlerden yapılmış bir tür hava-gazyakıt yakıcısı.
1225içdağlamaMetallerin içyapılarını gözetlemek ereğiyle, yeğnik olarak yapılan dağlama.
1226içdüzeyİçyapıların, tane sınırı ve oynağa benzer yapısal kusurlarının dışında kalan bölgelerinin tümü.
1227içdüzey çökelmesiİçdüzeyde oluşan çökelme olayı.
1228içdüzey fazıBir çökelme olayında, çökelti fazının içinde çökeldiği katı faz.
1229içgerilimMekanik, ısıl ya da yüzey işlemlerin sonucu, metalin yapısında oluşan gerilim.
1230içkapakKangal tavlama işlemi yapılan fırınların üzerlerine yerleştirilen ve dış kapak altında kalan kapak.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir