Metal Bilimi - XML


IDTerimAçıklama
1231içkusurYüzeyin altında olan ve görünmeyen yapı kusuru.
1232içten ısıtmalı fırınIsıtma işlemi içten yapılan fırın.
1233içyapı10 katı aşan büyütmelerde, metallerin gözetleçli gözlem sonucu görülebilen yapısı.
1234içyapı kusuruİçyapıya özgü olan kusur. yapı kusuru ve içkusur da denilir.
1235içyarıkIsıtma ya da haddeleme sonucunda oluşan, içgerilimlerin doğurduğu büyükyarık.
1236iğnemsiİğne görünüşlü.
1237iğnemsi martensitDüşük karbonlu (
1238iğnemsi yapıTaneleri ince uzun ve iğne görünüşünde olan yapı.
1239iğnemsilikİğnemsi olma durumu ya da özelliği
1240İhrig süreciDemir ve çelik yüzeyleri, silisyum ile örtmede uygulanan özel bir süreç.
1241iki fazlı sütsü temizleyiciYağ ve su fazları ayrı katlarda var olan ve o durumda kullanılan sütsü temizleyici.
1242iki potalı kalaylamaBirincisi eritken ikincisi de yağ ya da erimiş katımsı yağ ile örtülü iki kalay yunağını kullanarak uygulanan kalaylama yöntemi.
1243ikili alaşımYalnız iki elementten oluşan alaşım.
1244ikinci evre grafitlenmesibk. ikincil grafitlenme.
1245ikincil filizlenmeBirincil filizlenme sonucu oluşmuş tanelerin, birden aşırı büyümeye uğramaları olayı, ikinci evre grafitlenmesi diye de bilinir.
1246ikincil grafitlenmeBirincil grafitlenme sonucu, yapıda beliren perlit sementitinin grafite dönüşüm olayı.
1247ikincil sertleşmeSu verilmiş çeliklerinin 450°C-700°C sıcaklık aralığında menevişlenmesi sonucu, çökelen alaşım karbürlerinin yarattığı sertleşme olayı.
1248ikincil sertleşme çeliğiİkincil sertleşmeye uğrayan çelik.
1249ilerleyici yaşlanmaIsıl işlemin uygulanması sırasında, sıcaklığın yavaş yavaş artırılmasıyle gerçekleştirilen yaşlanma.
1250ilerleyici yöntemNokta yöntemi ile sertleştirilemeyecek büyüklükteki yüzeyleri, sertleştirmek için uygulanan bir özel alazlı sertleştirme yöntemi.
1251iletken gereçİletkenlik özelliği gösteren gereç.
1252iletkenlikİletim yapabilme özelliği.
1253ilk örtüBoyama işleminde, metal yüzeydeki astar üzerine sürülen ilk boya katı.
1254ilk sıcaklıkParçanın, ısıl işlemin başlangıcındaki sıcaklığı.
1255ilk sıvı değme dönemiSu verme işlemi sırasında, sıvıya ilk değme anında, metal yüzeyde, buğu kabarcıklarının oluştuğu dönem.
1256ince dokuGenellikle, kalınlığı 0.0075 cm. ile 0.075 cm. arasında olan doku.
1257ince geçiÇeliği, yapısına tokluk özelliği kazandırmak için, haddeden yeğnik olarak geçirme.
1258ince geçili çelikİnce geçi haddelemesi ile elde edilmiş çelik saç ya da levha.
1259ince geçili haddelemeÇelik saç ve levhaları, gereken tokluğu kazandırmak için, soğuk haddeleme yoluyla haddeleme işlemi.
1260ince içyapıKüçük tanelerden oluşan içyapı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir