Metal Bilimi - XML


IDTerimAçıklama
1411karbonsuzlaşmaIsıl işlem sırasında, havanın ya da fırın atmosferlerinin karbonsuzlaştırıcı etkileri sonucu, çelik yüzeylerin karbonca yoksullaşması olayı.
1412karbonsuzlaşmış çelikKarbonsuzlaşmaya uğramış çelik.
1413karbonsuzlaşmış katKarbonsuzlaşmadan etkilenmiş olan yüzey katı.
1414karbonsuzlaşmış yüzeyKarbonsuzlaşmaya uğramış olan çeliğin yüzeyi.
1415karbonsuzlaştırıcıKarbonsuzlaşma yapabilecek özelliği taşıyan.
1416karbonsuzlaştırıcı atmosferÇelik yüzeylerde, karbonsuzlaşma yapıcı özellikte olan atmosfer.
1417karbonsuzlaştırıcı gazÇelik yüzeye değdiğinde, karbonsuzlaşma doğuran gaz.
1418karborandumElmas sertliğine yakın sertlikte olması nedeniyle aşındırıcı olarak kullanılan, kara renkli silisyum karbür (SiC).
1419karbürMetallerin, karbonla yaptığı ve ısıl işlem sonucu yapıda çökelen ve onların sertleşmesine yol açan bileşik.
1420karbür ağıÖtektoidüstü çeliklerde, katılaşma ya da ısıl işlemleri sonucu çökelen karbürlerin, tane sınırları boyunca yayılarak oluşturdukları ağ.
1421karbür biçimlenimiKarbürlerin, çökeldikleri yerin özelliklerine göre biçim bakımından aldıkları durum.
1422karbür dağılımıKarbürlerin, içyapı içinde dağılım durumu.
1423karbür yapıcıbk. karbür yapıcı element.
1424karbür yapıcı elementIsıl işlem sırasında, çeliğin bileşimindeki karbon ile bileşerek karbür oluşturabilen alaşım element, karbür yapıcı diye de bilinir.
1425karışırKarışırlık özelliği taşıyan.
1426karışır sıvıKarışırlık özelliği taşıyan sıvı.
1427karışırlıkKarışarak, biryapımlı özdek yapabilme özelliği.
1428karışmazKarışmazlık özelliği taşıyan.
1429karışmaz sıvıKarışmazlık özelliği taşıyan
1430karışmazlıkBir özdeğin, başka bir özdekle biryapımlı bir özdek yapamama özelliği.
1431karıştırmaSu verme, ısıl işlem, kaplama vb. yunaklarında, biryapımlılık sağlamak ereğiyle yapılan düzgün karıştırma işlemi.
1432karşıköpürmeTemizleme işlemlerinde, aşırı köpürme olayını bastırma olayı.
1433karşıköpürücüKarşıköpürme olayını yaratmak için kullanılan kimyasal özdek.
1434karşısürtünmeSürtünme sonucu, aşınıma uğramama ya da az aşınma özelliği.
1435karşısürtünme alaşımıKarşısürtünme özelliği taşıyan alaşım.
1436karşıyenimYenimli ortamlarda, yenime uğramama ya da yenime az uğrama özelliği.
1437karşıyenimliKarşıyenim özelliği taşıyan.
1438karşıyenimli alaşımKarşıyenim özelliği taşıyan alaşım.
1439karşıyenimli ortamKarşıyenim özelliği taşıyan ortam.
1440katalizKatalizör katımı ile, bir kimyasal tepkime hızının değişimi olayı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir