Metal Bilimi - XML


IDTerimAçıklama
1471katıyuvarlı yatak çeliğiKatıyuvarlı yatak yapımına uygun özel çelik.
1472katlantıErimiş metalin kalıplara boşaltılması sırasındaki sıçrama sonucu bir ön donma ile oluşan ve haddeleme ile yassılaşan yüzey kusuru.
1473katlaşık yapıKatlaşma olayına uğramış yapı.
1474katlaşmaArdışık olarak katılaşmış katlar arasındaki bileşim eğimi böyle bir bileşim eğimine yol açan katılaşma olayı.
1475katmanlıKatman katman olan
1476katmanlı sementitPerlit içinde oluşan ve ferritle ardışık olarak kat kat dizilmiş olan sementit.
1477katmanlı yapıKat kat görünümlü metal içyapısı.
1478katotEksi elektrot.
1479katotsalKatota özgü, katotla ilgili olan.
1480katotsal dağlamaÇelik yüzeyler alçak basınçta artı gaz iyonlarıyle çarpıldığında, çelikteki atomların durum ve yerlerine göre yüzeyden fırlayıp çıkmasına dayanarak uygulanan dağlama işlemi.
1481katotsal fışkırtmaAlçak basınçta gaz iyonlarıyle çarpıldığında, atomlarını fışkırtarak ayrışan bir metalin yol açtığı bir bırakım olayı ya da işlemi.
1482katotsal korumaÇeliğinkinden daha yüksek anotsal gerilimli bir metal kullanarak ya da bir elektrik gerilimi uygulayarak, çeliği, yenime karşı koruma yöntemi.
1483katotsal örtüBir elektrolit içinde, elektrokimyasal özelliklerin sonucu, ana metali yenime iten koruyucu örtü.
1484katotsal paklamaUygun bir çözelti içinde, paklanacak parçayı katota bağlayarak uygulanan elektrikli paklama işlemi, elektrikli paklama diye de bilinir.
1485katran örtüYeraltına gömülecek demir boruların yüzeylerine, katrana daldırma yoluyla örtülmüş örtü.
1486katyonArtı yüklü iyon.
1487kayışlı parlatmabk. aşındırıcı kayışlı parlatma.
1488kaynaçÖzellikle, basınçlı kaynak yapmada kullanılan aygıt.
1489kaynak akımıElektrikli kaynak işlemlerinde kullanılan elektrik akımının yeğinliği.
1490kaynak bağlantısıKaynak işlemiyle oluşturulmuş bağlantı.
1491kaynak basıncıKaynak işlemi sırasında, elektrotlar yoluyla yüzeye uygulanan basınç.
1492kaynak büyüklüğüKaynak ara kesit alanına çizilebilecek en büyük eşitkenar üçgenin, eşkenarlarından birinin uzunluğu.
1493kaynak çubuğuKaynak işleminde, elektrik akımının kaynak yapılan yüzeye geçmesini sağlayan ya da eritken görevi gören metal çubuk.
1494kaynak dönüştürgeciGelen elektrik akımını, kaynak işleminde uygulanacak biçimde dönüştüren araç.
1495kaynak elektrodubk. kaynak çubuğu.
1496kaynak eritkeniKaynak yapma işleminde, erimeyi kolaylaştırmak için kullanılan eritken.
1497kaynak fırınıKaynak işlemi öncesi ya da sonrasındaki ısıl işlemler için kullanılan fırın
1498kaynak işlemiKaynak yapma işlemi.
1499kaynak kesimleriBir kaynağın derinlemesine kesilmiş ve dağlanmış yüzeyinde görülen ve kaynak işlemi sırasında oluşmuş kesimler.
1500kaynak kusuruKaynağın yapısında görülen ve yanlış ya da eksik işlemden doğmuş olan kusur.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir