Metal Bilimi - XML


IDTerimAçıklama
1591korendonlu aşındırıcıMetal yüzeyleri, sürtme ya da püskürtme yoluyla temizleme işlemlerinde kullanılan, korendonlu aşındırma yüzeyi ya da ortamı.
1592koronlamaÖzel bir nikel ve kalay kaplama süreci.
1593korumaklıksız karbon elektrotlu kaynaklamaKorumalık kullanmadan yapılan, karbon elektrotlu kaynaklama işlemi.
1594korumalık1) Elektrikli kaplama işlemlerinde, yüzeyin aşırı kaplanması istenmeyen yerlerini korumak için kullanılan plastik levha ya da plastik kaplı metal levhadan yapılmış nesne. 2) İşlemi yapanı alazdan korumak için kullanılan meta nesne.
1595korumalıkla karbon elektrotlu kaynaklamaKorumalık kullanarak yapılan, karbon elektrotlu kaynaklama işlemi.
1596korumalıkla metal elektrotlu kaynaklamaKorumalık kullanarak yapılan, metal elektrotlu kaynaklama işlemi.
1597korumalıksız metal elektrotlu kaynaklamaKorumalık kullanmadan yapılan, metal elektrotlu kaynaklama işlemi.
1598koruyucu atmosferIşıl işlem boyunca, metal yüzeylerin tepkime ile bileşimlerinin değişimini önlemek için kullanılan ve bu amaca uygun bileşimdeki atmosfer.
1599koruyucu atmosferli ısıl işlemKoruyucu atmosfer altında yapılan ısıl işlem.
1600koruyucu atmosferli menevişlemeKoruyucu atmosfer altında yapılan menevişleme işlemi.
1601koruyucu atmosferli ostenitlemeKoruyucu atmosfer altında yapılan ostenitleme işlemi.
1602koruyucu atmosferli tavlamaKoruyucu atmosfer altında yapılan tavlama işlemi.
1603koruyucu örtüÇelik yüzeyleri, yenime karşı korumak ereğiyle yapılmış boya ya da metal örtü.
1604kosletlemeÇelik yüzeylere gri bir görünüş kazandırmak için, dört bölük fosforik asit ve bir bölük demir talaşı içinde kaynatarak yapılan özel bir yüzey işlemi.
1605kovukYeğin yenime uğramış yüzeylerde görülen derin çukur.
1606kovuklaşmaYenim olayı sonucu metal yüzeyin kovuk kovuk olması.
1607koy bölgesiKimi alaşım çeliklerinin D.S.S çizgelerindeki ostenitin, perlitle beynit bölgeleri arasında dengeli bulunduğu bölge.
1608kömürleşmebk. karbonlaşma.
1609köpürmeSıvı ortam kullanarak yapılan yüzey temizleme işlemlerinde, çözeltinin, köpük çıkararak kabarması olayı.
1610köşe bağlantısıBir köşe oluşturacak biçimde yapılmış kaynak bağlantısı.
1611köşe dikişiKöşelere yapılan özel kaynaklara verilen ad.
1612kristalAtomları, belirli bir düzen içinde ve bir geometri biçiminde dizilmiş olan özdek.
1613kristal fazKristal yapısı olan faz.
1614kristalleşmeKatılaşarak, kristal biçim kazanma olayı.
1615kritikbk. dönüşül.
1616kritik çapbk. dönüşül çap.
1617kritik sıcaklıkbk. dönüşül sıcaklık.
1618kritik soğumabk. dönüşül soğuma.
1619kritik soğuma hızıbk. dönüşül soğuma hızı.
1620KrolldağlayıcısıTiyanyuma uygulanan, % 1.2 hidroflorik asitli çözelti.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir