Metal Bilimi - XML


IDTerimAçıklama
1651kurşun telKurşundan yapılmış tel.
1652kurşun tuncuKolay işlenirlik sağlamak için, bileşimine kurşun eklenmiş tunç.
1653kurşun yunağıErimiş kurşun taşıyan ve orta sicaklıklardaki ısıl işlemlerde kullanılan yunak.
1654kurşun yunağı örtüsüErimiş kurşunu yükseltgenmeye karşı korumak amacıyla, kurşun yunakların üzerini örtmede kullanılan sıvı ya da katı özdek.
1655kurşun yunağında suvermeGenellikle marmenevişleme ve osmevevişleme işlemlerinde, ostenitlemeden sonra, kurşun yunak içinde yapılan su verme işlemi.
1656kurşun yunağında tavlamaKurşun yunağında yapılan tavlama işlemi.
1657kurşunda tavlamaGenellikle,çelik tellerin ısıl işleminde uygulanan ve teli erimiş kurşun yunağından geçirerek yapılan tavlama işlemi.
1658kurşunlu kalay örtülü saçbk. kurşunlu teneke.
1659kurşunlu tenekeKurşun ve kalayla örtülmüş ince çelik şerit.
1660kuru çekmeSıcak haddelenmiş çubuklardan, doğrudan tel çekme işlemi.
1661kuru fıçılamaDöküm ve dövümlerin yüzeylerini, kabaca bir ön temizleme ereğiyle, parçaların, bir fıcı içerisinde yıldız ya da benzer biçimli çeliklerle beraber döndürülmesi işlemi.
1662kuru galvanizlemeÜzerlerinde önceden özel bir çinko amonyum klorür eritkeni kurutarak, çelik yüzeyleri, galvanizleme işlemi.
1663kuru hidrojenÇiy noktası -51° C (-60°F) ya da daha aşağıda olan hidrojen atmosferi.
1664kuru püskürtmeSıvı bir ortam kullanmadan, aşındırıcıları doğrudan ve kuru olarak basınçla püskürterek yapılan aşındırıcılı yüzey temizleme işlemi.
1665kuru sinyanürlemebk. karbonlu nitrürleme.
1666kurulamaTemizleme işlemi bitmiş parçaların, doğal olarak ya da basınçlı havayla düşük sıcaklıklarda özel fırınlarda nemini alma işlemi.
1667kurulama birimiTeneke yapımında, çelik şeritlerin kurulanmak için içinden geçirildikleri bölüm.
1668kurum bırakımıKurumlaşma olayı sonucu, fırın çeperleri ile parça yüzeylerinde oluşan bırakım olayı.
1669kurum yakmaKarbonlama fırınlarının kullanılmadıkları zamanlarda, birikmiş olan kurumun yakılarak giderilmesi işlemi.
1670kurumlaşmaHidrokarbon gazlarından kurum oluşması.
1671kusurBir yapı ya da yüzeyin düzgünlüğünü bozan bozukluk.
1672kusur yakmaOksijen kaynağıyle, çeliğin yüzeyindeki kusurları yakıp eriterek giderme işlemi.
1673kutu fırınKutu biçiminde olan, doğrudan ya da dolaylı ısıtmalı fırın.
1674kutu fırında tavlamaKutu fırında yapılan tavlama işlemi.
1675kuyu fırınYükleme ve çıkarma işlemi üstten yapılan, kapağı üstte olan ısıl işlem fırını. (Genellikle yere kazılan kuyularda kurulur.)
1676kuyu fırın eşitlemesiMekanik işlemlerden önce, tomrukların sıcaklığını, yüzeyde ve tomruk içinde eşit düzeye getirmek için yapılan ısıl işlem.
1677kuyu kapağıÇukur fırınların ağızlarını örten kapak.
1678kükürtBirkaç eşözdeksel biçimi bulunan element. A.A. 32.066, A.S. 16, Ö.A. 2.07, E.S. 112. 8°C.
1679kükürt lekesiIsıl işlem sırasında yakıt bileşimindeki aşırık kürtün, bakır ve bakır alaşılarının yüzeylerinde oluşturdukları leke.
1680kükürtlü gazİşleyimsel yakıtların bileşimlerindeki kükürt bileşiklerinden doğan ve fırın atmosferlerinde bulumlarıyle kabuklanma hızını artıran hidrojen sülfür (H2S) ve kükürt ikioksit (SO2) gibi gazlar.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir