Metal Bilimi - XML


IDTerimAçıklama
2161saçGenellikle, kalınlığı 1 cm'den çok ve genişliği de 30 cm den az olmayan ince, uzun metal parça.
2162sallar tabanlı fırınIsıl işlem parçaları, tabanın da sallayarak içinden geçiren fırın.
2163salt sıcaklıkDüşüncel bir Carnot çevrimindeki ısı alışverişi temeline dayanan Kelvin ölçeğine göre ölçülen sıcaklık (K°= 273° C).
2164santigratBir atmosfer basınç altındaki suyun kaynama sıcaklığı ile buzun erime sıcaklığı arasındaki ayrımın yüzde biri.
2165saptamBir olay, işlem ya da bileşimin, değişken ve etkenlerinin nicelik ve niteliklerini belirleme.
2166sarı pirinçBileşiminde, % 60-80 bakır bulunan pirinç.
2167sarkmaSaç, levha, şerit, çubuk gibi metal parçalarının, ısıl işlem sırasında, yetersiz desteklenmeden ötürü düzgünlüklerini yitirip, sarkmaları olayı.
2168sarsımBir metal yapıda, ısıl ya da mekanik olarak birden yaratılan gerilimli durum.
2169sarsım direnciSarsımlı yüklemeye ya da ısıl sarsım çatlamasına gösterilen direnç.
2170sarsım dirençliSarsım direnci olan.
2171sarsım dirençli takım çeliğiSarsımlı yüklemelerin söz konusu olduğu yer ve uygulamalarda kullanılan, bileşiminde ortalama % 2-2.5 volfram, %. 1-1.5 krom ve % 0.25 vanadyum bulunan, % 0.4-0.5 karbonlu takım çeliği.
2172sarsımlı yüklemeSarsım yaratan yükleme.
2173sauveur ayıracıDemir ve çeliğin dışyapısını belirlemek için kullanılan bir ayıraç.
2174Sauveur çizgesiBir yalın karbon çeliğinin yapısındaki ferrit, ostenit ve semetitin bağıl niceliklerinden, çeliğin bileşimindeki karbonun niceliğini bulmaya yarayan çizge.
2175seçmeli doku sertleştirmesiBir parçanın, belirli yer ve bölümlerini sertleştirmek ereğiyle uygulanan doku sertleştirmesi işlemi.
2176seçmeli indüklemle sertleştirmeBir parçanın, belirli yer ve bölümlerini sertleştirmek ereğiyle yapılan indüklemle sertleştirme işlemi.
2177seçmeli kaplamaBir parçanın, belirli yer ve bölümlerini süslemek ya da yenime dirençli yapmak ereğiyle yapılan kaplama işlemi.
2178seçmeli karbonlamaBir parçanın, belirli yerlerini sertleştirmek ereğiyle yapılan karbonlama işlemi.
2179seçmeli karbonlu nitrürlemeBir parçanın, belirli yer ve bölümlerini sertleştirmek ereğiyle uygulanan karbonlu nitrürleme işlemi.
2180seçmeli menevişlemeSuverilmiş parçaların, belirli yerve bölümlerini sünekleştirmek ve toklaştırmak için uygulanan menevişleme işlemi.
2181seçmeli nitrürlemeBir parçanın, belirli yer ve bölümlerini sertleştirmek ereğiyle uygulanan nitrürleme işlemi.
2182seçmeli örtmeBir parçanın, belirli yer ve bölümlerini örtmek ereğiyle yapılan işlem.
2183seçmeli sertleştirmeBir parçanın, belirli yer ve bölümlerini sertleştirmek ereğiyle yapılan su verme işlemi. seçmeli su verme diye de bilinir.
2184seçmeli siyanürlemeBir parçanın, belirli yer ve bölümlerini sertleştirmek ereğiyle yapılan siyanürleme işlemi.
2185seçmeli suvermebk. seçmeli sertleştirme.
2186sementitDökme demir ve çeliğin yapısında oluşan, sert, gevrek, ortorombik yapılı demir karbür (Fe3C).
2187sementit ağıSementitin, ostenit tane sınırında çökelmesiyle oluşan karbür ağı.
2188Sendzimir süreciÇelik saçları önce yükseltgeyip sonra indirgeyerek uygulanan, daldırmalı alüminyum örtme süreci.
2189seramik örtmeMetalleri, özellikle yüksek sıcaklıklarda yükseltgenme ve yenime karşı dirençli kılmak ereğiyle, silikat, karbür, oksit, klorür, nitrür gibi madensel özdeklerle örtme işlemi.
2190seramik örtüSeramik örtme işlemiyle, metal yüzeylerde oluşturulmuş kat.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir