Metal Bilimi - XML


IDTerimAçıklama
2221sertleştirme süreciSertleştirme işlemi için izlenen süreç.
2222sertlikSert olma özelliği.
2223sertlik dağılım eğrileriSertleştirilmiş parçaların, yüzeylerinden özeklerine doğru sertlik değerlerinin dağılım durumu.
2224sertlik değişimiÇeliklerin sertleştirilmelerinden sonra, sertliğin dış yüzeyden özeğe doğru gösterdiği değişim.
2225sertlik deneyiSertliği saptamak üzere yapılan deney.
2226sertlik eğimiSertlik değişiminin eğimi.
2227sertlik kertesiSertliğin, Brinell, Rockwell, Vickers vb. sertlikölçeklerine göre değeri.
2228sertlik ölçeğiSertlik ölçmelerini değerlendirmek için kullanılan özel ölçek.
2229sertlik ölçmeSertlik değerini anlamak için, bir sertlikölçer ile yapılan ölçme.
2230sertlik ölçme aygıtıbk. sertlikölçer.
2231sertlikölçerSertlik deneylerinde kullanılan ve sertliği ölçen araç. sertlik ölçme aygıtı diye de bilinir.
2232Servar süreciÇelik yüzeyleri, önce kadmiyum, sonra alüminyumla örtme işlemlerinden oluşan özel bir sıcak daldırmalı süreç.
2233sesüstü dalgalarıSes dalgaları niteliğinde, duyma sınırı dışındaki yüksek sıklıklı (frekanslı) dalgalar.
2234sesüstü dalgalarıyle kaynak yapmaSıkıştırılmış parçalara, sesüstü dalgalarının titreşimlerini uygulayarak kaynak yapma temeline dayanan bir tür soğuk kaynak yapma işlemi.
2235sesüstü dalgalarıyle temizlemeSesüstü dalgaları kullanarak, metal yüzeyleri temizleme işlemi.
2236seyreltikÇok az çözünen taşıyan derişik karşıtı.
2237seyreltik çözeltiÇözünen oranı çok düşük olan çözelti.
2238seyreltilmemiş hidrokarbon gazıHava kaçırmaz karbonlama fırınlarında, taşıyıcı gazla karıştırılmadan kullanılan hidrokarbon gazı.
2239seyreltmeSeyreltik yapma.
2240Shepherd deneyiYüksek karbonlu takım çeliklerinin, sertleşebilirliklerini ölçmek için kullanılan özel bir deney.
2241Sherard sürecibk. çinko emdirme.
2242sıcak bozunmuş çelikSıcak bozundurum işlemi uygulanmış çelik.
2243sıcak bozunumKızıl sıcaklıklardaki bozunum.
2244sıcak daldırılmış alüminyum örtüSıcak daldırmalı alüminyum örtme işlemiyle, çelik yüzeylere kazandırılmış örtü.
2245sıcak daldırılmış örtüSıcak daldırmalı örtme işlemiyle oluşturulmuş örtü.
2246sıcak daldırılmış tenekeÇinko örtme işlemi, erimiş metal çinkoya daldırma yoluyla yapılmış olan teneke.
2247sıcak daldırma süreciErimiş metallere daldırılarak yapılan yüzey örtme işlemi.
2248sıcak daldırmalı alüminyum örtmeÇelik yüzeylere, eritilmiş alüminyum yunağına daldırırak yapılan örtme işlemi.
2249sıcak daldırmalı galvanizlemeDemir ve çelik yüzeyleri, erimiş çinko içine daldırarak yapılan galvanizleme işlemi.
2250sıcak daldırmalı örtmeErimiş metal ya da sıcak çözeltiye daldırarak yapılan örtme işlemi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir