Metal Bilimi - XML


IDTerimAçıklama
2311sıvı örtüGenellikle, erimiş tuz gibi sıvı özdeklerden oluşan örtü.
2312sıvı örtü özdeğiSıvı örtü oluşturan özdek.
2313sıvılaşmaBir gazın, basınç altında sıvı duruma geçmesi olayı.
2314sıvılaşma eğrisiIsıtma sırasında erimenin sonuçlandığı ve denge çizgesinin, bütün dizgenin sıvı duruma geçtiği sıcaklıklardan geçen eğrisi.
2315sıyrık örtüSıyırma işlemiyle, ana metalden ayrılmış örtü.
2316sıyrılgan örtüAmaca uygun biçimde geçici olarak yapılan ve gerektiğinde sıyrılıp çıkarılabilen örtü.
2317sızıntıSızma sonunda kaçan.
2318sigma fazıYüksek kromlu paslanmaz çeliklerde oluşan, yüksek sertlik ve gevreklik özelliğinden ötürü, bu çeliklerin çarpı dayancı ile yenim direncini düşüren bir faz.
2319silisyumKarbona benzeyen bir element. A.A. 28.09, A.S. 14, Ö. A. 2.42, E.S. 1420° C.
2320silisyum çeliğiElektrikli uygulamalarda kullanılan ve bileşiminde % 4.50 ye dek silisyum bulunan çelik.
2321silisyum emdirmebk. silisyumlama
2322silisyum karbürlü aşındırıcıBileşiminde yüksek oranda silisyum karbür (SiC) bulunan aşındırıcı.
2323silisyumlamaYenim, aşınım ve ısı direncini artırmak için, silisyumu bol bir doku elde etmek ereğiyle, demir ve çelik yüzeylere yayınım yoluyla silisyum kazandırma işlemi, silisyum emdirme diye de bilinir.
2324silisyumlu takım çeliğiGenellikle, bileşiminde % 0.40-0.60 karbon, % 0.50-1.35 mangan ve % 1.0-2.25 silisyum ile toplam % 1 krom, vanadyum ve molibden bulunan takım çeliği.
2325silisyumlu yay çeliğiGenellikle, bileşiminde % 0.40-0.60 karbon, % 0.60-1.0 kangan ve % 1.00-1. 20 silisyum bulunan ve yay yapımında kullanılan çelik.
2326sis odalı çözümleçÇiy noktasını saptama işinde kullanılan özel bir çözümleç.
2327sisli suvermeİçinde su damlacıkları bulunan ve yüksek hızda püskürtülen gazla yapılan su verme işlemi.
2328siyanür donukluğuSiyanür yunaklarındaki işlemlere ilişkin yanlış uygulama sonucu, metal yüzeyde beliren donukluk.
2329siyanür tuzu yunağıbk. siyanür yunağı.
2330siyanür yunağıSiyanürleme ve siyanürlü karbonlulaştırma işlemlerinin yapıldığı siyanür tuzu yunağı.
2331siyanürlemeErimiş siyanür tuzu yunaklarında DI1 -sıcaklığı üstünde, demir ve çelik yüzeylere çok yüksek sertlikte bir doku kazandırmak için yapılan, karbon ve azotça zenginleştirme işlemi, sıvı karbonlu nitrürleme diye de bilinir.
2332siyanürlü dokuSiyanürleme işlemiyle oluşmuş doku.
2333siyanürlü kaplamaMetal yüzeyleri, siyanür tuzundan yararlanarak kaplama işlemi.
2334siyanürlü kaplama yunağıSiyanürlü kaplama işlemlerinde kullanılan ve bileşimlerinde genellikle siyanür tuzları bulunan yunak.
2335siyanürlü karbonlama yunağıBileşiminde, % 6-23 sodyum siyanür (NaCN) bulunan, sıvı karbonlama işlemlerinde kullanılan tuz yunağı.
2336sodyum hidroksitTemizleyicilere yüksek alkalilik özelliği veren ve elektrik iletimini artıran kimyasal özdek (NaOH).
2337sodyum hidroksit yunağı480° C -540°C arasındaki sıcaklıklarda uygulanan kabuksuzlama işlemlerinde kullanılan ve çözelti bileşiminde, tepkime sağlayıcı olarak sodyum hidroksit (NaOH) bulunan yunak.
2338sodyum hidrür süreci370°C-400°C arasındaki sıcaklıklarda uygulanan kabuksuzlama işlemlerinde uygulanan ve çözelti bileşiminde, tepkime sağlayıcı olarak sodyum hidrür (NaH) kullanılan süreç.
2339sodyum siyanür yunağıBileşiminde, temel olarak sodyum siyanür bulunan siyanür yunağı.
2340soğuk alkalili temizleyiciOda sıcaklığındaki temizleme işleminde kullanılan silikat türü tuzların oluşturdukları temizleyici.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir