Metal Bilimi - XML


IDTerimAçıklama
2641uzamış taneBir yönlü mekanik işleme sonucu, o yönde uzamış olan tane.
2642üç potalı kalaylamaİki potalı kalaylamadan sonra, sıcak donyağı ya da hurmayağına daldırılarak tümlenen kalayma yöntemi.
2643üfleç(I) Fırın atmosferlerinin dolaşımını sağlamak için kullanılan üfleyici araç.
2644üfleçle ısıtmaBir üfleç kullanarak yapılan ısıtma işlemi.
2645üfleçle sert lehimlemeBir üfleç kullanarak yapılan sert lehimleme.
2646üfleçle tavlamaBir üfleç kullanarak yapılan tavlama işlemi.
2647üreteç gazıIsıtma ereğiyle kullanılan karbon biroksit ile azot karışımı bir gaz yakıt.
2648ürün1. Tepkime sonucu doğan özdek. 2. Bir oluşum, işlem ya da yapım sonucu elde edilen nesne.
2649üst beynitBurun noktasının alt yakınındaki eşısıl dönüşümler sonucu oluşan beynit fazı.
2650üst birikimBirikim elementinin birikim alanındaki yüzdesinin, alaşımdaki ortalamasından yüksek olduğu birikim.
2651üst dönüşüm sıcaklığıDı2 ve Ds2 sıcaklıklarının ortak adı.
2652üst örtüTaban örtüsü üzerine uygulanan camsı emaye örtünün en üst katı.
2653V.P.S.Vickers piramit sayısının simgesi.
2654V.S.S.Vickers sertlik sayısının simgesi.
2655V-kalıpAçık kalıplardan, kesiti V biçiminde olan.
2656vakumİçinde atom ve molekül bulunmayan ya da alçak basınçta hava ve gaz bulunan oylum.
2657vakum fırınıİçinde vakumlu ısıl işlem yapılan ve vakum altında çalışan fırın.
2658vakumlu ısıl işlemVakum altında yapılan ısıl işlem.
2659vakumlu örtmeVakum altında yapılan örtme işlemi.
2660vanadyumÇok sert, ak renkli bir metal. A.A. 50.95, A.S. 23. Ö.A. 5. 866, E.S. 1715° C.
2661vanadyum alaşımıVanadyumun, öteki elementlerle yaptığı vanadyum temelli alaşım.
2662vanadyum çeliğiTemel alaşım elementi vanadyum olan çelik.
2663vanadyum karbürVanadyumun, karbon ile yaptığı bileşik (V4C3).
2664Vickers piramit sayısıElmas uçlu piramit kullanarak, Vickers sertlikölçerinde elde edilen sertlik sayısı.
2665Vickers sertliğiVickers sertlik ölçeğine göre sertliğin sayısal değeri.
2666Vickers sertlik deneyiElmas uçlu bir dördül prizma kullanarak yapılan özel bir sertlik deneyi.
2667Vickers sertlik ölçeğiVickers sertlikölçerinde elde edilen izçukur köşegenlerininin uzunluğunu, sertliğe bağlayan özel ölçek.
2668Vickers sertlik sayısıVickers sertlikölçeğine göre elde edilen sertlik değeri.
2669Vickers sertlikölçeriÜzerinde, Vickers sertlik deneyi yapılan aygıt.
2670volframGri renkli, sert, sünek, dövülgen ve yenim dirençli element. A.A. 183.92, A.S. 74, Ö.A. 19.3, E.S. 3370°. C.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir