Metal Bilimi - XML


IDTerimAçıklama
2791yenim dirençli ostenitli dökme demirYenim direnci özelliği taşıyan, ostenit yapılı dökme demir.
2792yenim dirençli ostenitli paslanmaz çelikYenim direnci özelliği taşıyan, ostenit yapılı paslanmaz çelik.
2793yenim önlemeYenim olayını engelleme ve durdurma için yapılan işlem.
2794yerediciDolak katlarını birbirinden ayırmak için kullanılan metal parça.
2795yerel çökelmeYapı içinde, yalnız belirli yerlerde oluşan çökelme.
2796yerel ısıtmaIsıl işlem uygulanan parçanın, gereken belirli yerlerini ısıtma işlemi.
2797yetersiz paklamaPaklama çözeltisi asitliliğinin ya da paklama sıcaklığının düşüklüğü nedeniyle, yüzeyin, kabuklarından tam arınamaması.
2798yetersiz sertleşmeSu verme işlemiyle ulaşılabilecek tüm sertliğe ulaştırmayan sertleşme.
2799yetersiz sertleşmişYetersiz sertleşmeye uğramış olan.
2800yetersiz sertleşmiş çelikYetersiz sertleşmeye uğramış olan çelik.
2801yetersiz sertleştirmeBelirli bir uygulamada gereğiyle, bilerek gerçekleştirilemeyen sertleşme işlemi.
2802yığım fırınıIsıl işlem yükünün, içine, bölük bölük ve yığımlı olarak yerleştirildiği fırın.
2803yığımlı kuyu fırınIsıl işlemi yapılacak parçaların ısıl işlemlerini, alabildiği yığımda ve bölük bölük yapan fırın.
2804yığmaMetal parçaları üst üste koyma.
2805yıkamaBir işlem sonucu, metal yüzeyleri su ile arıma.
2806yıkımBir metal parçanın çatlama, yarılma, kırılma ya da kopmaya uğrayarak, iş görmeme durumuna düşmesi olayı.
2807yırtıkYırtılma sonucu ortaya çıkan yapı kusuru.
2808yırtılmaİnce metal parçaların, aşırı yükleme sonucu, iki ya da daha çok parçaya ayrılması olayı.
2809yiyiciYenime uğratabilecek özellikte olan.
2810yiyici ortamYenim yaratıcı özellikte olan ortam.
2811yiyici özdekBulundukları ortamda, metal yüzeyleri yenime uğratan özdek.
2812yiyici sıvıYenim yaratıcı özelliği olan ortam.
2813yoğruk bozunumMetallerin, yoğruk bölge de uğradıkları bozunum.
2814yoğruk bölgeMetallerin kalıcı bozunuma uğradıkları, esnek bölge dışındaki bölge.
2815yoğruk kaynaklamaFilizlenme sıcaklığı ile erime sıcaklığı arasında, parçanın üzerine, dıştan basınç uygulayarak kaynak yapma.
2816yoğruklukKalıcı bozunum özelliği.
2817yoğunYüksek yoğunluk özelliği gösteren.
2818yoğuşukYoğuşuma uğramış olan.
2819yoğuşuk fazYoğuşum yoluyla katılaşmış faz.
2820yoğuşumBir fazı, daha yoğun bir duruma geçiren değişim.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir