Asalak - XML


IDTerimAçıklama
31akışkan mantarlarbk. cıvık mantarlar.
32akkarıncaSıcak ya da ılıman ülkelerde yaşayan akkarıncalar takımına bağlı canavar böceklerin genel adı ağaç kemiren karınca, divik, termit.
33akkarıncalarAğız parçaları iyi gelişmiş olan ve inci dizisi görünüşünde duyargaları bulunan iri başlı, ısırıcı böcekler topluluğu. (Tarım bitkilerinde kök, örneğin patateste yumru kemirici olarak suçlanan türleri vardır.)
34akkelebekHemen bütün meyve ağaçları için amansız bir tomurcuk düşmanı sayılan, iri ak kanatları kalın kara damarlı kelebek beyaz ağaç kelebeği.
35akkoşnilLimon, portakal, üzüm, şimşir, ığ ve hurmagillerden özsu emerek yaşayan açık sarı kabuklu bit.
36akpasLahana, turp, şalgam, karnabahar gibi bitkilerin kök dışındaki bütün bölgelerine yerleşebilen, özellikle semizotlarını seven yosunumsu mantar.
37akrepAkrepler takımına bağlı eklembacaklıların genel adı.
38akreplerSıcak ülkelerde yaşayan, oldukça iri vücutlu ve ağılı örümceğimsiler takımı.
39aksineklerTarım ve süs bitkileri için özellikle son yıllarda çok önem kazanan ufacık eşkanatlılar familyası.
40aksümüklüGövde, dal ve yaprak yiyerek, tarım bitkilerine zarar veren karındanbacaklı.
41akşam tavus kelebeğiTırtıl çağını söğüt ve kavak yaprağı yiyerek geçiren, kalın gövdeli gece kelebeği.
42akyaUskumrugiller familyasından, solucan arakonakçısı dişsiz balık.
43alabalıkAlabalıkgiller familyasından olup, Türkiye tatlı sularında da yaşayan ve geniş tenyanın ikinci arakonakçılığını yapan balık türü.
44alabalıkgillerÇeşitli türleriyle birçok asalak solucana arakonakçılık eden balıklar familyası.
45alaböceklerKimisi otçul, çoğu bütün gelişme evrelerinde etçil yaşayan ve arı kovanlarına düşkün türleri de bulunan, çok kıllı, ince yapılı, parlak kınkanatlılar familyası.
46alaca kelebeklerKanatları alaca, tırtılları dikenli, birinci çift bacakları körelmiş olup, otçul türleri de bulunan kelebekler familyası dört ayaklı kelebekler, fırçabacaklı güveler. (Kurtçuk evresinde deri ve göz yangısı yapabilenleri de vardır.)
47alay kelebekleriAğılı tüycüklerle süslü tırtıl çağında çeşitli tarım ve orman bitkisine zarar veren, yine bu sırada dalayıcı özelliği dolayısıyle insanlarla hayvanlarda türlü yangılara yol açan kelebekler familyası.
48alayıkTek tırnaklılarda, özellikle atlarda görülen ve çiftleşmelerle hastalardan sağlamlara geçen bulaşıcı hastalık at frengisi, çiftleşme hastalığı, itağrısı.
49alayık kamçılısıTektırnaklıların alayık hastalığı etkeni olarak suçlu görülen kamçılılar türü.
50allıkeneBirçok evcil ve dağcıl hayvana yapışıp kan emen, sırtı göz kamaştırıcı boyalarla süslü sıcak ülkeler kenesi. (Hatay'da rastlanmıştır.)
51allıkenelerMemelilere, bu arada insanlara saldırarak, çeşitli hastalıkların bulaşmasına da yol açan, uzun dokunaçlı ve çok süslü keneler soyu.
52Alman hamamböceğiAçık kahverengi, uçabilir, uzun duyargalı, en küçük ve en yaygın hamamböceği küçük hamamböceği.
53Alman yabanarısıYabanarıları familyasından olup, insanlarla hayvanlara saldırabilen ve sokması çok acı veren ağılı böcek.
54altıayaklılarbk. böcekler.
55altın kurtPatates köklerine yerleşerek zarar yapan minik solucan.
56altınbalıkSazangiller familyasından olup, çeşitli solucanlara arakonakçılık eden balık türü havuz balığı, kırmızı balık, kırmızı havuz balığı. Sivrisinek kurtçuklarını yediği için bir bakıma yararlıdır.
57altınböcekKınkanatlılardan, parlak yeşil, mavi ve sarı renklerin karışmasıyle göz alıcı bir görünüşü olan, başta gül olmak üzere türlü çiçekler yiyerek yaşayan, bu özelliği dolayısıyle meyve ağaçları için de zararlı sayılan böcek gülböceği, ziba, zina.
58altınkelebekKarın sonuçları yaldızlı olup, dalayıcı tüycüklerle süslü tırtıl çağında türlü yangılar yapması ve oburca yaprak yemesi dolayısıyle, hem insan, hem hayvan, hem de bitki sağlığı yönünden önem taşıyan akkelebek altınkıçlı kelebek.
59altınkıçlı kelebekbk. altınkelebek.
60altınsineklerÇeşitli türleri, özellikle yara kurtlanmalarına yol açtığı için, insan ve hayvan sağlığı yönünden büyük önem taşıyan, yaldızlı yeşilimsi renkte sinekler soyu.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir