Asalak - XML


IDTerimAçıklama
601haziranböceğiMayısböcekleri topluluğundan olup, 16 mm. büyüyebilen ve tarım bitkilerine çok zarar veren kınkanatlı esmer böcek anızböceği.
602hıyar karabeneğiHıyar meyvesinde külrengi, yaprağında koyu esmer benekler yaparak, özellikle yağışlı havalarda çürümelere yol açan ilkel mantar.
603hintyağıKurtdöken kimi ilâçlardan sonra ya da onlarla birlikte içirilen ve solucanların konakçı vücudundan atılmasını kolaylaştıran tiksinti verici bitkisel yağ.
604hortumlu böceklerEşkanatlılarla yarım kanatlıları, bu arada tahtakurularını içine alan ve kan ya da özsu emici birçok asalak türü bulunan böcekler topluluğu.
605hortumlu kınkanatlılarÇeşitli türleriyle tarım bitkilerine ve ürünlerine büyük zarar veren, ağız yapıları gagamsı, kınkanatlı böcekler familyası. (Yurdumuzda çok yaygın "buğdaybiti" bu familyadandır.)
606hortumlu sülüklerYutak başlangıcında, öne doğru uzatılabilir bir hortum bulunan sülükler familyası.
607humulbk. yaprakbiti.
608hurma kabuklu bitiYurdumuzda da rastlanan, hurmagillerden başka, turunçgil, zeytin, incir, üzüm türlerine ve birçok süs bitkisine saldırarak özsu emen eşkanatlı böcek.
609ıhlamur kelebeğiTırtılları ıhlamur ağaçlarında gelişerek onlara büyük zarar veren pulkanatlı.
610ırgat uyuzböceğiIrgat uyuzu etkeni küçük akar.
611ırgat uyuzuIrgat uyuzböceğinden ileri gelen kaşıntılı deri değişmeleri.
612ısırıcı bitlerBaşları göğüslerinden geniş, kısa duyargalı, kısa ayaklı, kanatları körelmiş olup, memelilerle kanatlıların derisinde, kıl, tiftik, yapağı, tüy, ölmüş deri kırıntıları yiyerek yaşayan böcekler takımı yapağıyiyenler.
613ısırıcı koyun biti1,5 mm. boyunda olup, koyun yapağısında yaşayan ve ülkemizde çok rastlanan ısırıcı bit.
614ısıtmabk. sıtma.
615ıspanak mildiyösüYağışlı ve serin bölge ıspanaklarında, sarımtırak beneklerle başlayan, oldukça zararsız mantar hastalığı.
616ıstakozlarBirçok türü, birçok solucanın ve en başta akciğer kelebeğinin arakonakçısı olarak önem kazanan onayaklılar familyası.
617ışılböcekbk. ateşböceği.
618ışılböceklerbk. ateşböcekleri.
619ışılküfSığır, domuz ve insanların ışılküflüce etkeni, ışılküflerin örnek türü asalak mantar.
620ışılküflerBölünürmantarlara bağlı olup, çeşitli türleri, insan ve hayvanlarda asalak yaşayan tallıbitkiler takımı.
621ışılküflüceEvcil hayvanlarda özellikle sığırlarda, ışılküflerden ileri gelen ve insanlara da bulaşabilen ilkel mantar hastalığı.
622ışınlılarYalancıayaklarını devim örgeni olarak kullanan ve deniz yüzeyinde özgür yaşayan kökbacaklılar takımı.
623içasalakKonakçının içinde yaşayan asalak. (Sığırtenyası bir içasalaktır.)
624içasalaklıkİçasalak yaşama durumu.
625iflaskurduGeviş getirenlerin ince bağırsaklarında yaşayan kıl kurdu. (İnsanlarda da görülmüştür.)
626iğnecikbk. kızböceği.
627iğnekurdubk. sivrikuyruk.
628iğnekurtbk. sivrikuyruk.
629iğnelilerGenel olarak yaprak ve odunarılarını içine alan zarkanatlılar topluluğu.
630iğricebk. büvelek.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir