Asalak - XML


IDTerimAçıklama
841kirpiksiz haşlamlılarKarın bölgesindeki köy çıbanı kamçılısı kalın tüycükler dışında hemen hiç kirpik taşımayan ve yalnız deniz omurgasızlarında asalaklanan haşlamlılar takımı.
842kitap bitiUn değirmenleri, ekin ürünleri ve eski kitaplardan başka, böcek koleksiyonlarına da üşüşerek oldukça önemli zararlara yol açan iri başlı böcek.
843klasik şark çıbanıbk. Halep çıbanı.
844kocadarı başrastığıKocadarılarda görülen ve başağı baştan başa kaplayabilen bazitli mantar.
845kolza toprak piresiKolza, hardal ve şalgam yaprağı yiyen, kınkanatlı, sıçrayıcı böcek.
846konakbk. konakçı.
847konakçıAsalağın erginini ya da gelişim evrelerinden herhangi birini taşıyan canlı. a. bk. arakonakçı, son konakçı.
848konakçı değiştirmeAsalağın bir konakçıdan bir başka konakçıya geçmesi. Olay daha çok dışasalaklar için söz konusudur.
849konukKonakçıya göre asalak.
850konukçubk. konakçı.
851konutbk. konakçı.
852koridor hastalığıbk. manda hastalığı.
853koruyucuAsalağı dış ortamda yok eden ya da onun konakçıya ulaşmasına engel olan ilâç veya işlem.
854koşnilbk. kabuklu bit.
855koşnillerbk. kabuklu bitler.
856koy çıbanıKoy çıbanı kamçılısından ileri gelen, deriye yerleşip, sırasında süregenleşerek, çirkin yumrular ve yaralarla tanınan sıcak ülkeler hastalığı sakızcı çıbanı.
857koy çıbanı kamçılısıAmerika'nın sıcak, ormanlık ve yağışlı kesimlerinde, başkonakçı olarak çeşitli yaban hayvanlarını seçen, ayrıca insanlarla köpeklere de yerleşebilen birgözeli hayvan.
858koyun akciğer kıikurdubk. akciğer iplikkurdu.
859koyun ayak bitiKoyunların yapağısız yerlerinde, özellikle bacak ve ayak bölgesinde yaşayan sokucu bit. (Bandırma merinos koyunlarında rastlanmıştır.)
860koyun bitiKoyun vücudunda yaşayan ve Türkiye koyunlarında sıkça görülen sokucu bit.
861koyun burun sineğiKurtçuk evresini koyun ve keçilerin, çok seyrek olarak insanların burun boşluğunda geçiren, orta büyüklükte, sarımsı esmer sinek.
862koyun cüce iplikkurduEn çok 6 mm. boyunda olup, kalınlığı 60 mikronu geçmeyen ve başta koyun olmak üzere, keçi, sığır, domuz, tavşan, tilki ince bağırsağında asalaklanan minik solucan. (Yurdumuzda yaygındır.)
863koyun kancalı kurduKoyunların ve geviş getiren başka hayvanların bağırsaklarında asalaklanan kırmızımsı açık sarı solucan.
864koyun kırbaç kurduYuvarlak solucanların kırbaç kurtları familyasından olup, geviş getirenlerin kör ve kalın bağırsaklarında yaşayan, gelişmesi arakonakçısız solucan.
865koyun sinekbitiSinekbitleri topluluğundan olup, koyunla keçiden başka, insan, maymun, tavuk ve güvercinlerde de görülen, kanatları körelmiş böcek türü.
866koyun şeridiBoyu bir metre ile altı metre arasında değişen ve koyunlardan başka, keçilerle sığırlarda da görülebilen, ince bağırsak asalağı. (Yurdumuz koyunlarında çok yaygındır.)
867kök boğum solucanıHemen her çeşit bitkide, kök bölgesine yerleşerek urlar meydana getiren, yurdumuza ve bütün yeryüzüne yayılmış minik solucan.
868kökayaklılarbk. kökbacaklılar.
869kökbacaklılarTek ya da birçok çekirdekli, çoğunlukla çıplak, seyrek olarak bir kabuk taşıyan, yalancıayaklarla yer değiştiren, amipleri, günsüleri, deliklileri ve ışınlıları içine alan birgözeli hayvanlar sınıfı.
870kökkurdubk. danaburnu, telkurdu.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir