Asalak - XML


IDTerimAçıklama
1171sisleyicibk. tozlayıcı.
1172sivrikuyruk3-12 mm. uzunluğunda olup, insanların, özellikle çocukların bağırsaklarında yaşayan ipliksi solucan kılkurt, kıl kurdu, iğnekurdu, oksiyür. (Evcil hayvanlarda konaklayan kardeş türleri vardır.)
1173sivrikuyruklarBirçok türü, çeşitli omurgalının, bu arada insanların kalın bağırsağında yaşayan, son uçları sivri, boyları küçük, yuvarlak solucanlar familyası.
1174sivrisinekSivrisinekler familyasına bağlı sinek türlerinin ortak adı. a. bk. sıtma sivrisineği, ev sivrisineği.
1175sivrisineklerPullarla örtülü vücutlarının yarısı boyunda hortumları olan ve sıtmadan başka birçok hastalığı daha bulaştırma yönünden ayrıca önem taşıyan kan emici iplikboynuzlular familyası.
1176soğan mildiyösüSoğanlarda yaprak, sap ve çiçekten başka, yumrulara bile yerleşerek bu bitkileri bodur bırakan mantar türü.
1177soğan sineğiÇiçeksinekleri familyasından olup, soğan cücüğünü kurtlandıran, ayrıca sarmısak, lale ve marul köklerine de üşüşebilen sinek türü.
1178solucanSolucanlar köküne bağlı omurgasız hayvanların genel adı.
1179solucan hastalığıSolucan saldırılarından ileri gelen asalaksal hastalık.
1180solucanbilimbk. kurtbilim.
1181solucanlarUzun, iki yanlı bakışık vücutları, düğümlü sinir aygıtları, özel kan damarları, karışık üreme ve boşaltım örgenleri bulunan omurgasız hayvanlar kökü.
1182solucanotuÇiçekleri iyi bir solucan düşürücü olarak kullanılan bileşikgiller türü.
1183solukburgucaSolukburgumsulardan ileri gelen hastalıkların genel adı.
1184solukburgumsularİnce, büklümleri sık ve iki ucu sivri kıvrımkılsılar soyu.
1185solungaçlılarbk. çifteduyargalılar
1186sombalığıAlabalıkgillerden, şerit arakonakçısı bir balık türü.
1187son konakçıArakonakçısız gelişemeyen asalakların ergin evreyi geçirdiği konakçı kesin konakçı. Sivrisinek, sıtma asalağının son konakçısıdır.
1188soya yaprakbitiSoya yapraklarından özsu emen, küçük, yumuşak yaprakbiti.
1189soysal frengiFrengili anne ya da babanın dölünde görülen ve doğumdan çok sonra ortaya çıkan frengi.
1190söğüt kelebeğiTırtıl çağında, söğüt, kavak, kayın gibi orman ağaçlarına zarar veren, alacakelebekler familyasına bağlı böcek.
1191sporlularHem eşeyli, hem eşeysiz ama hep sporlanarak çoğalan, belirli gelişme evreleri dışında devim yetenekleri az ve tümü asalak olan birgözeli hayvanlar sınıfı.
1192su akrebiDuyargası üç eklemli olup, sularda yaşayan yarımkanatlı böcek.
1193su pireleriAsalak solucanlara arakonakçılık eden su piresinin bağlı bulunduğu kabuklular takımı.
1194su piresiÇeşitli solucanların arakonakçılığını yapabilen ve durgun tatlısularda yaşayan küçük kabuklu.
1195su tahtakurularıDeğişikkanatlılardan, suların derinliklerinde sırt üstü ya da karın üstü yüzen, kurtçukları etçil, hortumluböcekler topluluğu.
1196sucul böceklerDurgun sularda ağır ağır yüzen ve çörçöple beslenen, kurtçukları etçil kınkanatlılar familyası. (Birkaç türü, konumuzu arakonakçı olarak ilgilendirir.)
1197Sudan çekirgesiYurdumuzun güneydoğu kesimlerine de üşüşerek, tarım bitkilerinde oldukça büyük yitiklere yol açan çekirge türü çöl çekirgesi.
1198sulu Halep çıbanıBulaşmadan 1-6 hafta sonra ortaya çıkan ve genellikle sümüksel zarlara yerleşen bir çeşit Halep çıbanı. (Orta Asya ve Güney Rusya'da görülür.)
1199sulu Halep çıbanı kamçılısıSulu Halep çıbanı etkeni olarak suçlu görülen kamçılı hayvan.
1200surraSurra kamçılısından ileri gelen ve sinek sokmalarıyle bulaşan hayvan hastalığı. İnsanlara geçmez.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir