Asalak - XML


IDTerimAçıklama
1261tatlı su tekesiBirçok asalak solucana arakonakçılık eden, eti yenir kabuklu hayvan.
1262tavşan bitiTavşan derisinden kan emen sokucu bit.
1263tavşan kenesiTavşan türlerine düşkün, Amerika kökenli kene.
1264tavşan piresiEvcil ve yabanıl tavşanlardan kan emen, insana da üşüşebilen sarımsı kahverengi pire.
1265tavşan vebasıKemirgenlerde görülen, bit, pire, sinek ve kene gibi kan emici eklembacaklıların sokmasıyle insanlara da bulaşabilen öldürücü hastalık tülaremi.
1266tavuk bağırsak solucanı12 cm. yi bulan uzunluğuyla tavuk ince bağırsaklarının en büyük asalaklarından sayılan ve sırasında bağırsakları tıklım tıklım doldurabilen ipsi kurt.
1267tavuk bitiTavuk tüyleri arasında ya da derisinde dışasalak yaşayan ısırıcıbitlerin genel adı.
1268tavuk körbağırsak solucanı5-16 mm. boyunda olup, evcil ve yabanıl kanatlıların körbağırsaklarına yerleşen minik, kılsı kurt. (Yurdumuz tavuklarında çok yaygındır.)
1269tavuk vücut bitiTavuk, hindi, sülün ve güvercinlerin derisi üzerinde yaşayan, ülkemizde en yaygın ısırıcı bit.
1270tavuskelebekleriEn büyük, en güzel kelebek türlerini içine alan ve tırtıl çağında yaprakla beslenen pulkanatlılar familyası.
1271tek konutlu keneGelişme evrelerinin tümünü hiç toprağa düşmeden, belirli bir konakçı üzerinde geçiren kene.
1272tekeböcekleriKurtçuk evresinde özellikle tarım ve orman ağaçlarına zarar veren, duyargası uzun, kınkanatlılar familyası.
1273tekirYurdumuz denizlerinde de yaşayan, solucan arakonakçısı bir balık.
1274telkurduEkin ve sebze köklerini kemirerek büyük zararlara yol açması dolayısıyle tarımla uğraşanların çok çekindiği taklaböceği kurtçuklarına verilen özel ad kökkurdu, kesegen, toprak kurdu.
1275telküfVücutta hemen bütün dokulara yerleşebilen asalak mantar türü.
1276telküflüceTelküften ileri gelen ilkel mantar hastalığı.
1277telsolucanı90 cm. boyunda olabilen ve sindirim aygıtının raslansal asalığı sayılan koyu esmer solucan.
1278telsolucanlarSindirim aygıtlarının başlangıcı körelmiş olup, gelişme evrelerinde asalak, ergin çağda özgür yaşayan yuvarlak solucanlar sınıfı.
1279tembel bitlerDuyargaları üç ya da beş eklemli, devim yeteneği az olan ısırıcı bitler alttakımı. Genellikle hayvanların dışasalağı olarak yaşarlar.
1280tenyabk. şerit.
1281tenyalarbk. şeritgiller.
1282tepegözMedinekurdunun arakonakçısı, tepegözlerin örnek türü küçük kabuklu.
1283tepegözlerBirçok türü, insan sağlığı yönünden önemli solucan çeşitlerine arakonakçılık eden, duyargaları tek kollu, beşinci çift ayakları körelmiş kürekayaklılar familyası.
1284termitbk. akkarınca.
1285tespihböceğiIlıman ülkelerde bitkisel artıklarla beslenen ve korku belirtisi olarak yusyuvarlak bir tespih tanesi görünüşüne bürünen kabuklular türü.
1286tespihböcekleribk. eşbacaklılar.
1287testereli arılarbk. yaprak arıları.
1288tıbbi asalakbilimİnsanlara bulaşan iç ve dışasalakları, onlardan ileri gelen hastalıkları, bu hastalıklara karsı kullanılacak ilâçları konu seçen asalakbilim dalı.
1289tıbbi böcekbilimKonusu, insan sağlığınca önemli böcekler olan asalakbilim dalı.
1290tıp sülüğüÇeneli sülüklerden olup, bataklık sularında yaşayan ve salyası hekimlikte kullanılan, yeşilimsi ya da sarımsı esmer, halkalı solucan.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir