Asalak - XML


IDTerimAçıklama
1381yalancı delibaşKoyun burun sineği kurtçuklarından ileri gelen ve delibaşa benzer belirtilerle ortaya çıkarak süreğen bir nezle görünüşünde uzayıp giden koyun hastalığı.
1382yalancıayakDizanteri amibi gibi, belirli bir biçimi olmayan birgözeli asalaklarda devim ve beslenme amacıyla ortaya çıkan protoplazma uzantısı.
1383yalancısinirkanatlılarAkkarıncaları, günlük böcekleri ve kızböceklerini içine alan böcekler topluluğu.
1384yalancıtırtılYaprak arıları kurtçuklarına verilen genel ad.
1385yanyüzergillerAsalakbilimde, yaprak solucan arakonakçısı türleri dolayısıyle adı geçen, yaygın, vücudu bakışımsız, kemikli balıklar familyası.
1386yapağıyiyenlerbk. ısırıcı bitler.
1387yaprak arılarıÇeşitli türleri, kurtçuk evresinde, önemli tarım bitkilerine ve orman ağaçlarına zarar veren zarkanatlılar familyası testereli arılar, bıçkılı sinekler.
1388yaprak böcekleriOn bir bini aşkın türü içine alan ve bütün gelişme evrelerini yaprak yemekle geçiren kınkanatlılar familyası. (Bezelye böceği çok tanınmış türlerinden biridir.)
1389yaprak kurduErginlerinde kanat genişliği 3,5 cm. olan ve geceleri, özellikle bulutlu havalarda pamuk, pancar, mısır gibi tarımsal bitkilerin yıkımına yol açan yeşilimsi kahverengi tırtıl.
1390yaprak solucanlarGörünüşleri genellikle yaprağımsı, halkasız, sindirim aygıtı yarım, bir ya da birkaç çekmeni bulunan yassı solucanlar sınıfı emici kurtlar.
1391yaprakarısıYaprak arıları familyasından zarkanatlıların ortak adı.
1392yaprakbitiYaprakbitleri topluluğuna bağlı böceklerin genel adı zenk, humul, ballık, basra, kumuş, karıncamarazı. .
1393yaprakbitleriDuyargaları 3-7, hortumları 3 eklemli, bir milimetre boyunda, yumuşak vücutlu eşkanatlılar familyası. (Bitki sağlığı yönünden büyük önem taşırlar.)
1394yaprakbükenTırtıl evresinde, orman ve yemiş ağaçlarının körpe yapraklarını önce ağlarla kıvırıp, sonra oburca yiyen pulkanatlılara örnek tür.
1395yaprakpireleriBitkisel özsular emerek yaşayan ve çoğunlukla elma, armut, ayva ağaçlarına zarar veren, ayakları kısa, duyargaları eklemsiz, sıçrayıcı eşkanatlılar familyası.
1396yararlı asalakİnsan, hayvan ve bitki sağlığını bozucu ufak canlılar üzerinde gelişerek bize yarar sağlayan canlı. (Asalağın asalağı.)
1397yarasa sinekbitiGenel olarak yarasalardan kan emen bir çeşit sinekbiti.
1398yardımcı asalakHastalık sağaltma gibi, tarımsal savaşta zararlı böcekleri yok etme gibi, insan, hayvan ve bitki sağlığı yönünden yararlı işlerde kullanılan asalak.
1399yardımcı konakçıAsalağa yalnızca eğleklik eden ve bir bakıma son konakçıya ulaşmasını sağlayan arahayvan.
1400yarıasalakBeslenme işini büsbütün konakçıya yüklemeyen konuk. (Özümlemeyi doğrudan doğruya kendisi yapan ve yalnızca toprak suyunu konakçıdan sağlayan ökseotu bir yarıasalaktır.)
1401yarıbaşkalaşanYarıbaşkalaşma geçiren.
1402yarıbaşkalaşmaBöceklerde, kurtçuk evresi görülmeyen başkalaşma çeşidi. (Bitler, yarımkanatlılar ve hamamböcekleri, yarıbaşkalaşma geçiren böceklerdendir.)
1403yarımkanatlılarKan ve bitki özsuyu emerek yaşayan, birinci çift kanatlarının son yarısı, ikinci çiftin tümü zarsı olan hortumlu böcekler topluluğu. (Tahtakurusu gibi kanadı büsbütün körelmiş türleri vardır.)
1404yassı kurtlarbk. yassı solucanlar.
1405yassı solucanlarŞeritleri ve yaprak solucanları içine alan, iki yanlı bakışık, yumuşak ve oldukça yassılmış, vücutlu solucanlar topluluğu yassı kurtlar.
1406yassıparmaklı gekoŞerit arakonakçılanndan olup, sıcak ülkelerde yaşayan bir çeşit kertenkele. (Ülkemizde görülmektedir.)
1407yassısolungaçlılarYapıları çoğunlukla bakışık, kavkıları iki yan parçaya ayrılmış yumuşakçalar sınıfı.
1408yatak tahtakurularıDuyargaları dört eklemli, vücutları yuvarlakça ve yassı, kanatları körelmiş tahtakuruları familyası.
1409yatak tahtakurusuSarı kıllarla örtülü, yassı, esmer kırmızı renkte, 4-5 mm. boyunda olup, memelilerden, kanatlılardan, hattâ sürüngenlerden kan emen, gececi ve pis kokulu böcek.
1410yavruçürüğü hastalığıbk. karataban.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir