Asalak - XML


IDTerimAçıklama
121asnıklıkbk. ersilik.
122at akciğer kıl kurdu25-100 mm. boyunda olan ve atlarla eşeklerin soluk borularında yaşayan ipliksi solucan.
123at cüce iplik kurduEn çok dokuz milimetre boyunda olan ve atlarla domuzların ince bağırsağında yaşayan minik solucan.
124at frengisibk. alayık.
125at mide kurduTektırnaklıların mide asalağı küt kuyruklu ufak solucan.
126at sivrikuyruğuAt, eşek ve katırların kalın bağırsaklarında yaşayan, ince uzun kuyruklu 9-15 mm. uzunlukta yuvarlak solucan.
127at solucanıBaşta at olmak üzere bütün tektırnaklıların bağırsağına yerleşen, 40 santimetreye yakın uzunlukta, kalın, yuvarlaksolucan.
128at vebasıSinek ve kene sokmalarıyle bulaşan, viruslu, salgın tektırnaklılar hastalığı.
129ateşböceği1-1,5 cm. boyunda, dişileri kanatsız, bol ışıklı, bitkilerle ya da sümüklüböceklerle beslenen, karanlık sever, kınkanatlı böcek türü ışılböcek.
130ateşböcekleriKınkanatlılardan, erkekleri uçucu, dişileri kanatsız, kurtçukları etçil, birçoğu ışık saçan, gündüzleri bitkilerde geçiren böcekler familyası ışılböcekler.
131atsineğiÇiftekanatlılar dizisinden olup, memelilere, en çok atlara, seyrek olarak da çeşitli dağ kuşlarına ve insanlara sataşan sinek türü.
132atsülüğü8-10 cm. boyunda, 1-1,5 cm. eninde tehlikeli bir sülük türü yabansülüğü.
133avcı akarlarMemelilerde kıllar, kanatlılarda tüyler arasına yerleşerek türlü deri değişmelerine yol açan ve insanın istemli dışasalaklarından birisi olarak ayrıca değer taşıyan, gözden yoksun örümceğimsiler familyası.
134avcı sinekAvcı sineklerin 16 mm. boyunda örnek türü.
135avcı sineklerGenellikle başka böcekleri avlamakla geçinen iri gözlü, irice uzun gövdeli, kan emici sinekler familyası yırtıcı sinekler.
136avcı tahtakurularıKanatlı, gözleri fırlak, sivri başlı, duyargaları uzun tahtakurularını içine alan hortumlu böcekler familyası.
137Avrupa kancalı kurdubk. kancalı kurt.
138Avrupa kırmızı örümceğiTarımsal bitki yapraklarına da saldırarak özsu emen ve bulaşmaların çok olduğu yıllarda erken yaprak dökümüne yol açan çok minik akar.
139ayak uyuzböceğiYarım milimetreden daha küçük boyda olup, tavuk, hindi, güvercin, sülün, papağan ve başka birçok ötücü kuşun "taşayak" hastalığı etkeni olarak önem kazanan minik akar.
140ayçiçeği pasıAyçiçeği yapraklarında gelişerek sırasında çok önemli zararlar doğurabilen pasmantarı.
141ayı kelebeğiHemen bütün Avrupa ülkelerinde yaşayan, tırtıl çağında otçul, erginleri tüylü gecekelebeği pars kelebeği, esmer ayıkelebeği.
142aylakböceklerbk. tokmakböcekleri.
143aynabk. fide baygınlığı.
144azılı sıtmaİçinde sıtma asalakları bulunan alyuvarların önemli içörgenlerdeki kılcal damarlara yığılmasından ileri gelen ve ölüme yol açabilen sıtma çeşidi karasıtma.
145bacak uyuzböceğiAtlarda bacak uyuzu etkeni uyuzböceği. (Konakçı olarak başka hayvanları seçen soydaş birçok türü daha vardır.)
146bacak uyuzuBacak uyuzböceğinden ileri gelen ve genel olarak dizden aşağı bölgelerde görülen deri hastalığı bukağılık uyuzu.
147badem arısıYaprak yiyen yabanarılarından olup, bu niteliği dolayısıyle, badem ve armut ağaçlarını çırılçıplak bırakabilen zarkanatlı böcek.
148badem gözkurduAkdeniz ülkelerine yayılmış bulunan ve kurtçuk çağını bademlerde çiçek tomurcuğu yiyerek geçiren hortumlu, kınkanatlı böcek badem çiçekböceği.
149badem içkurduZarkanatlılardan, kırmızımsı esmer bir çeşit yabanarısının, badem içinde gelişen 4-5 mm. boyunda kurtçuğu.
150badem kabuk böceğiBadem ağaçlarının hemen kabuk altına düşen odun katlarını kemirerek büyüyen 2,5 mm. boyunda, kınkanatlı böcek.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir