Asalak - XML


IDTerimAçıklama
181balıklarAsalak yassı solucanların arakonakçısı olarak adı geçen soğuk kanlı omurgalılar sınıfı.
182balıkların çıban hastalığıÖzel etkeninden doğan ve çoğunlukla ölüme yol açan asalaksal hastalık.
183balıkların çıban hastalığı asalağıTatlı su balıklarının kas ve bağdoku gözelerine yerleşerek yedi mikron çapında çıbanlara yol açan sporlu hayvan.
184balıkların delibaş asalağıSom balıklarında delibaş etkeni sporlu hayvan.
185balıkların delibaş hastalığıSom balıklarını özellikle genç evrede ölüme sürükleyen salgın hastalık.
186balıktenyasıbk. geniş tenya.
187ballıbasraKüçük bir kaplumbağa görünüşünde olup, çeşitli tarım bitkisinin en çok da incirlerin, yaprak, dal ve hatta meyvelerine yapışarak zararlar doğuran kabuklu bit kanlı basra, incir koşnili.
188ballıkbk. yaprakbiti.
189bambulKurtçuk evresinde ekin kökü, ergin evrede genç başakları kemiren kahverengi, kınkanatlı böcek.
190Bankroft kurduEn çok dört santimetre uzunlukta, 100 mikron kalınlıkta olup, insanların akkan damarlarında yaşayan ve yerel yangılardan başka fil hastalığına da yol açan kılsı kurt.
191barbunyaYaprak solucan arakonakçısı olarak suçlanan ve yurdumuz denizlerinde de yaşayan, rengi kırmızı, eti değerli bir balık.
192barbunyagillerYaprak solucan arakonakçısı türleri de bulunan balıklar familyası.
193barınak böcekleriPire, tahrakurusu, karasinek, hamamböceği, giyimgüvesi gibi, çoğunlukla evlerde yaşayan ve genel olarak konakçıya gece saldıran böcek çeşitleri evcil böcekler.
194baş biti1-3 mm. boyunda olup, saç aralarında yaşayan ve yerleştiği saçın rengine göre, kirli sarı ya da esmerimsi bir görünüşü bulunan insan biti.
195baş uyuzböceğiKoyunlarda baş uyuzunu yapan akar. Konakçı olarak insanı ve başka hayvanları seçen soydaş birçok türü daha vardır.
196baş uyuzuKoyunlarda baş uyuzböceğinden ileri gelen ve başın yapağısız bölgelerinde görülen uyuz kel, kellik, kelbaş.
197başıboşlar sayrılığıAşırı bitlenmeden ileri gelen esmer kabuklu, ağrılı deri değişmeleri.
198başıdikenlilerbk. kılçıkbaşlılar.
199başkalaşımsızBaşkalaşım geçirmeden büyüyen. Gümüşçün, başkalaşımsız bir böcektir. a. bk. tümbaşkalaşan, yanbaşkalaşan.
200başkalaşmaKimi hayvanların, örneğin böceklerin, yumurta evresinden ergin evreye varıncaya dek, yaşam boyunca gösterdiği biçimsel değişme.
201başkonakçıAsalağın en iyi geliştiği, dolayısıyle en çok yararlandığı ve yaşamaktan hoşlandığı konakçı.
202başlıkurtbk. kırbaçkurdu.
203bataklık iğezibk. sıtma.
204beğali böcekbk. torbalı koşnil.
205beş gün hummasıbk. siper humması.
206bevelekbk. büvelek.
207beyaz ağaç kelebeğibk. akkelebek.
208beygir bitiAtların kıl diplerinde, özellikle yelelerde yaşayan kan emici ve kaşıntı yapıcı bit.
209beygir sıtmasıÖzel iki alyuvar asalağından ileri gelen ve kene türleriyle bulaşan ateşli at hastalığı.
210beyin kelebek hastalığıAkciğer kelebeklerinin beyine yerleşmesinden ileri gelen ve saraya benzer belirtiler de gösteren hastalık.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir