Yapım İyeliği - XML


IDTerimAçıklama
331kullanmayı uygun bulmaBir markayı ya da benzerini, başkasının kullanmasını uygun bulma (Benzer markaların kütüğe yazımı böylece yapılabilir).
332kuzey ülkeleri belgesiÜç İskandinav ülkesinde geçerli olmak üzere, her ülkece verilen belge.
333Küçük İşletmeler BürosuYapım özel izinlerinden yararlanmak isteyen Amerikalı ve batı Avrupalı yapımcılar arasında ilişki kurmak üzere kurulan örgüt.
334kütüğe geçirmeBulguyu ya da markayı kütüğe geçirme.
335kütüğe yazılı markaYöntemine uyularak kütüğe yazılmış marka.
336kütüğe yazılmamış markaKütüğe yazılmadan kullanılan marka.
337kütüğe yazılmamış markanın korunmasıKütüğe yazımı yapılmamış markaların Türk Ticaret Kanunu'na göre korunması.
338kütüğe yazılmış markanın iyesiYazılan markanın iyesi olarak kütükte belirtilen kişi.
339kütüğe yazılmış markanın korunmasıYönteme uygun olarak yapılan işlemler sonunda kütüğe yazılan markanın, yasaların gösterdiği koşullara ve yöntemlere uygun olarak korunması.
340kütüğe yazım dizgesiBulgu ve markaların korunması için, kütüğe yazılmasını temel alan düşünce (Bu dizge bugün her ülkede uygulanmaktadır).
341kütüğe yazım yasağıBir markanın, belirli bir süre için kütüğe başkası adına yazılması yasağı.
342kütüğe yazıma dayanan belirtiBir markanın kütüğe yazımının yapılıp yapılmadığının bilinmemesi durumunda, kimi belirtilerle yazılı olduğunun sanılması (marka numarası konulması gibi).
343kütüğe yazımdan doğan haklarBulgu ve markaların kütüğe yazımı ile ortaya çıkan ve yasalarda belirtilen haklar.
344kütüğe yazımdan doğan korumaKütüğe yazımın bağışladığı koruma.
345kütüğe yazımdan önce inceleme dizgesiBir bulgunun var olup olmadığını incelemeyi gerekli gören anlayış.
346kütüğe yazımı istenen ülkeBulgu ve markaların yazımı istenen ülke.
347kütüğe yazımın bildirici göreviHakkın geçerli biçimde doğmuş olduğunu belirtme.
348kütüğe yazımın niteliğiKütüğe yazımın, bir hakkın doğumu olup olmadığı.
349kütüğe yazımın olumlu sonucuKütüğe yazılmış hakkın, maddî hukuk yönünden de geçerli bir hak sayılması.
350kütüğe yazımın olumsuz sonucuHakkın geçerli olarak kazanılması için, kütüğe yazımın gerekmesi.
351kütüğe yazımın silinmesi davasıbk. kütüğe yazımın silinmesi isteği
352kütüğe yazımın yaratıcı göreviHakkın kazanılması için kütüğe yazımın gerekmesi.
353kütüğe yazımın yenilenmesiYasalarda gösterilen koruma süresi sonunda, korunması istenen kütüğe yazımın yeniden yaptırılması.
354kütüğün açıklığıKütüğün, isteyen herkese gösterilmesi.
355kütük yazım süresibk. koruma süresi
356La Haye Uluslararası Belge KurumuBulguların yeniliğini araştırmak için, uluslararası bir anlaşma ile kurulan kurum.
357LitsenzintrongRusya'da bulgu belgelerinin alım satımı, isletilmesi, işletme izinleri ile teknik bilgi alım satımı konularında çalışan bir tüzel kişilik.
358lonca damgasıEskiden, loncalarda yapılan mallar üzerine vurulan damga.
359mal üzerine damga vurmakMalları, markanın ilkel bir biçimiyle damgalamak.
360mal üzerine imza koymakElde yapılan mallara, başkalarının mallarından ayırmak ve alıcıya güven vermek için imza koymak.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir