Yapım İyeliği - XML


IDTerimAçıklama
541uluslararası markalarİsviçre'deki Uluslararası Büro'da bulunan kütüğe yazımı yapılmış markalar.
542uluslararası tecim odasıUluslararası tecim işlerini düzenlemek amacıyla kurulmuş örgüt.
543Uluslararası Yapım İyeliği BürosuUluslararası Yapım İyeliğini Koruma Derneği'ne bağlı, markaların uluslararası kütüğe yazımı ve bununla ilgili işleri yürüten örgüt.
544Uluslararası Yapım İyeliğini Koruma DerneğiYapım iyeliğinin korunması amacıyla kurulmuş uluslararası dernek.
545ustalıkTeknik bilginin yapıma uygulanmasındaki üstünlük.
546uydurma adlarHiçbir yer ve kişi adı olmayıp uydurulan adlar.
547uygulamaBir bulguyu yeni ürünler elde etmek için yapımda ve üretimde kullanarak gereken işlemleri yerine getirme.
548uygulama bilgileriBir şeyi kolaylıkla, ustaca yapabilme bilgileri.
549uygun dokunca ödemesiBulgu ya da markaları kullanırken karşılaşılan dokunca karşısında, bu dokuncayı doğuranın uygun görülecek parayı ödemesi.
550uyrukluk işlemi ilkesiParis Birliği Üyesi ülkelerin, yabancılara da uyrukları gibi işlem yapması ilkesi.
551ünlü markalarTüketiciler arasında iyi bir ad yapmış ve aranmakta olan markalar.
552üretilebilirlikElde edilen yeni bir bitkinin, özdeşini üretebilme yeteneği.
553üretilebilme kuramıYeni bir bitkiye belge verilebilmesi için, onun üretilmeye elverişli olup olmadığının araştırılması.
554üretim yeri imiBir malın, üretildiği yeri göstermek için kullanılan im.
555üretimyöntemiBir bitkinin ne biçimde üretilebildiğini gösteren yol.
556üstün markaBir işletmenin, başka mallarından daha iyi nitelikte yaptığı mallar için kullandığı üstün niteliği gösteren marka.
557varım düzeyiBir bulguya konu olan teknik düzey ile iyi yetişmiş bir meslek adamının bilgi ve yeteneği arasındaki düzeyde, kuramsal olarak var kabul edilen aşama.
558veriş yöntemleriBir belgenin verilmesi sırasında izlenen yol.
559yabancı anamalYabancı kişilerin ya da yabancı ülkelerin getirdiği anamal.
560yalın özel izin anlaşmasıYararlanma hakkını bir kişiye verirken, kendisi için yararlanmayı ve üçüncü kişilere verme hakkını da tanıyan anlaşma.
561yan yana koymaAralarında kimyasal bir kaynaşma olmaksızın, bilinen öğelerin yanyana konulması (Bu durumda belge verilmez, çünkü bir bulgu söz konusu değildir).
562yapımSürekli olan ve herkese bir gereksinmenin giderilmesi araçlarını sunan insan çalışması.
563yapım anlaşmalarıYönetimde en iyi ve verimli sonuçlara varmak için, bu konuda görgüsü olanlarla yapılan anlaşmalar.
564yapım gizleriBir malın yapımında, o işletmenin özel yapım yolları ve öğeleri birleştirme ustalığı, gizli teknik bilgileri.
565yapım görgüleriBir işletmede, yapıtların yapımı sırasında edinilen görgüler, gizler.
566yapım iyeliğiYapım alanı ile ilgili bulguları,modelleri,resimleri ve markaları(tecim markaları) kütüğe yazım yolu ile iyelerinin doğan hakları.
567yapım iyeliği haklarıYapım iyeliği ile ilgili haklar.
568Yapım İyeliği MüdürlüğüYapım iyeliği işlerini yürüten ve kütüğü saklıyan yetkili yer.
569yapım iyeliği temsilcisiYapım iyeliği ile ilgili işlemleri, başkası adına izleyen kişi.
570Yapım İyeliğini Koruma BürosuParis Birliği Anlaşması gereğince kurulan ve Cenevre’de çalışan uluslararası büro.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir