Yapım İyeliği - XML


IDTerimAçıklama
211düzeltmeciDüzeltmeyi yapan kişi.
212düzenli ulusal başvurmaYasalara ve yönetmeliklere uygun olarak yapılan başvurma.
213düzmeBir markanın özdeşi.
214düzme çıkıt imleriBir malın çıktığı yerden başka bir yeri çıkıt olarak gösterme amacı ile kullanılan imler.
215düzme çıkıt yeriBir malın başka bir yerde çıkmış gibi gösterilmesi (Yunanistan'dan ihraç olunan incirlerin Türk malı olarak tanıtılması gibi).
216düzme köken adıBir malda, çıktığı yerden başka yeri köken adı olarak kullanma.
217düzme köken imleriÇok iyi tanınmış köken imlerinin benzeri (Aynı adı bir bölgeye vererek düzme köken imi yaratılabilir).
218düzmeciBir markanın özdeşini yapan ve kullanan kişi.
219düzmesini yapmaBir markayı değiştirerek kullanma.
220egemenin bağışlamasıİlk zamanlarda, bulgular için egemenin ayrıcalık vermesi.
221egemenlik imleriMarka olarak kütüğe yazılmaları yasaklanan egemenlik imleri (Türkiye için ay ile yıldız gibi).
222ek belgeAsıl belge üzerinde hak iyesi olanın düzenlediği, bulgu için verilen ek belge.
223ek diziniYapılan başvurma sırasında verilen belgeleri gösteren çizelge.
224ek süreHakların saklı kalması için, yeni bir harç ödenerek tanınan süre.
225eksiltmeli bulguTeknik bir sorunun çözümü için, var olan öğelerden birinin çıkarılmasıyle elde olunan bulgu.
226elde edenÇeşitli bitkiler üzerinde çalışarak, ortaya yeni bir tür çıkaran kişi.
227eşitlik kuralıBir ulusun uyrukları arasında olduğu gibi, Paris Birliği üyesi ülkeleri uyruklarının da yasalarla eşitliğinin kabul edilmesi.
228fabrika markalarıFabrikalarda üretilen malların üzerine konulan, o fabrikanın kütüğe yazdırdığı markalar.
229geçersiz sayılan belgenin eski duruma getirilmesiHerhangi bir nedenle yok sayılan bir belgenin, yasalarda gösterilen koşullarla var sayılması.
230geçici belgeAdalet Bakanlığındaki kütüğe yazılıncaya değin ilgiliye verilmesi gereken belge.
231geçici bırakmaÖzel koşullarla ya da istem dışında bir süre için markayı kullanmama.
232geçici korumaSergilerde sergilenen markalarla bulguları, bu sergiler süresince ya da geçici belge süresi içinde koruma.
233geçici koruma belgeleriBaşkalarının incelemesine sunulan ve onların karşı koymalarını sağlamak üzere çok kısa bir süre için verilen belge.
234geçici yararlanmaBir markadan ya da bulgudan geçici bir süre için yararlanma.
235genel satağın parçalara bölünmesiHalkın bir markaya güvenmesi ve çeşitli mallar alması yüzünden satağın kimi kümelere ayrılmış olması.
236gerçek bulgucu ilkesiBulgu için belge almak üzere başvuranın değil de asıl bulgucunun hak iyesi olduğu anlayışı.
237gerçek işletmeMarka tecimini önlemek amacıyla, marka isteyende aranan gerçek işletmecilik.
238gerçek ve asıl bulgucuBulguyu yapan ve gerçekleştiren kişi.
239gerçek ve temelli işletme iyesi olmakBir ülkede gerçek işletme iyesi olmak.
240geri çevirme bildirgesiUluslararası kütüğe yazılan bir markanın, bir ülkede korunamayacağının o ülke yetkililerince bildirilmesi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir