Otomobil - XML


IDTerimAçıklama
31anadingilTokacın git gel devinimini dönel devinime çeviren ve motorun ürettiği gücü taşıyan dirsekli dingil.
32anadingil gezinti yatağıAnadingil üzerindeki eksenel yükleri taşıyan yatak.
33anadingil koluAnadingil üzerinde tokaç kolunun bağlandığı boyun.
34anadingil yatağıAnadingili taşıyan, motor gövdesine bağlı yatak.
35anakatYaprak yaylarda en üstteki, en uzun dilim.
36anamemeKaraçlı motorlarda, orta yükte çalışma sırasında, motora giden yakıtı denetleyen delik parça.
37anayatakİçinde dingilin, dingil muylularının döndüğü yatak.
38anayatak başlığıAnayatağın, motor gövdesine saplamalarla bağlanan, yarım çember biçimindeki bölümü.
39anma hızıBir motorun güvenlik sınırları içinde dönebileceği en yüksek hız.
40araçBir işin yapılmasında, bir makinenin, bir motorun sökülmesi, takılması, ayarı ya da işletilmesinde kullanılan aletlerden her biri.
41araç kutusuEl araçlarının topluca konulduğu kutu.
42aradingilDevinimi düzentekerden alıp hız kutusuna ileten dingil.
43aradişli takımıAnadingil üzerindeki aradişlilerin, dingil ile oluşturduğu bir bütün.
44arka dingilArka tekerlekleri ve ayıracı taşıyan dingil ya da bağımsız askı düzenlerinde dingiller dizgesinin tümü.
45arka dingil kovanıArka dingili taşıyan dış koruyucu.
46arka köprüArka tekerlek dingillerini barındırıp, tekerlekleri taşıyan, üzerine askı düzeneğinin bağlandığı içi boş kovan.
47artı dingilAğır yük tipi ayıraçlarda, ayıraç dişlilerini taşıyan dört kollu dingil.
48artı yaprakAkımsaklarda artı ucu oluşturan, kurşunoksit hamuru ile sıvanmış yaprak.
49askı kıskısıTümseklerde askının çok yukarı kalkmasıyla tekerleğin gövdeye değmesini önlemek için askının sıkışmasını sınırlayan lastik parça.
50askı üçgen koluBağımsız önaskı düzeninde, tekerlek dingiline yuvarsı bir eklemle bağlı olan kollardan her biri.
51askılamaGövdenin yoldan gelen titreşimlerden yalıtılması, aracın devimsel özelliklerinin iyileştirilmesi için, üst kısmın tekerleklerden esnek bir ortamla ayrılması.
52aşırıdoldurmaYüksek güç almak amacıyla, motora doğal hava basıncından daha yüksek basınçlı hava gönderme işlemi.
53aşırıdoldurtıcuMotora doğal hava basıncından daha yüksek basınçta hava göndermeye yarayan aygıt.
54aşırtmaBir çevrim içinde akan bir akışkanın, çevrim üzerindeki bir öğeye uğramadan geçmesi işlemi ya da bu işlemi sağlayan aygıt.
55ateşlemeAteşlikte oluşturulan kıvılcımla yanma odası içindeki karışımın tutuşturulması.
56ateşleme açkısıAteşleme çevirgecini açıp kapayan açkı.
57ateşleme çevirgeçiMotorun ateşleme, yol verme çevrimlerini yöneten çevirgeç.
58ateşleme donanımıAteşleme işleminde görev yapan öğelerin oluşturduğu bütün.
59ateşleme düzenlemesiPatlamalı motorların iyi çalışmasını sağlamak için ateşleme süresinin düzenlenmesi işlemi.
60ateşleme kıvılcımıAteşlik tırnakları arasında oluşarak yanıcı karışımı ateşleyen kıvılcım.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir