Otomobil - XML


IDTerimAçıklama
631üstyağlıkMotorun anadingil tarafını örten ve yağlama yağını taşıyan kapak.
632V-kayışıKesiti yamuk biçiminde, içi bezli lastikten yapılma güç aktarma kayışı.
633V-motorYuvgu ekseni düzlemleri anadingil ekseni üzerinde kesişen iki sıra motordan oluşan, V biçimli motor yapısı.
634voltBir elektrik akımındaki elektromotor gücü gösteren ölçü birimi.
635vuruntu direnciYakıtın vuruntulu çalışmaya karşı dayanıklılığı.
636vuruntu önleyici katkıBenzin ve patlamasız motorlarda vuruntuyu önlemek için yakıta katılan kimyasal öğe.
637yağBağıl devinimli parçalar arasına konarak kaymayı kolaylaştıran, sürtünme ve aşınmayı azaltan kaygan sıvı.
638yağ basacıMotor gövdesi içinde devinen parçaların yağlanması için yağ dolanımını sağlayan basaç.
639yağ basacı dişlisiDağıtım dingili üzerinde bulunan ve yağ basacını çeviren sarmal dişli.
640yağ basıncıYağın birim alana etkidiği güç.
641yağ basıölçeriMotor yağlama yağının basıncını gösteren basıölçer.
642yağ bileziğiYağlama yağını yuvgu çeperinden kazıyan tokaç üzerindeki halkaların en dipte olanı.
643yağ boşaltma tapasıYağlığın en altında bulunan, kullanılmış yağı boşaltmaya yarayan kalın, kısa burmaç.
644yağ çubuğuYağ düzeyini ölçmek için yağlıktaki yağa daldırılan metal çubuk.
645yağ dolanımıYağlama yağının basaçtan çıkarak motorun değişik parçalarını yağladıktan sonra yağlığa dönmesi.
646yağ düzeyiYağın niceliğine bağlı olarak kapladığı oylumun düzeyi.
647yağ düzeyi göstergesiYağlıktaki yağ düzeyini gösteren saydam boru ya da cam kapak biçimindeki gösterge.
648yağ eleğiYağlama yağının içindeki büyük parçaları elemek için, kafes biçiminde telden ya da gözenekli metalden yapılmış elek.
649yağ süzgeciYağlama yağını katı pisliklerden arındıran süzme aygıtı.
650yağ tabancasıElde tutularak kullanılan, tabancaya benzer yağ basacı.
651yağ tüketimiMotor yağının motor içinde yanma ya da sızıntılar nedeniyle birim zamanda azalmasını gösteren ölçüt.
652yağ yoluYağın dolanımını sağlayan yol.
653yağdanlıkMakineleri yağlamada kullanılan yağ aktarma kabı.
654yağlamaBağıl devinimli iki parçanın arasına, sürtünme ve aşınmayı azaltmak için yağ koyma işlemi.
655yağlı hava süzgeciHava içindeki toz ve pislikleri yağ ya da yağlı talaş içinden geçirerek süzen hava süzgeci.
656yağlık(II) Yağın gerektiğinde kullanılmak üzere içine konulduğu birikimlik.
657yağlık IOynak parçayı dış etkenlerden koruyan ve parçanın yağlama yağını içinde bulunduran her yanı kapalı kutu.
658yağlık memesiKatıyağın, yağlanacak olan yere doldurulmasını sağlayan delikli küçük meme.
659yakın ışıtacıAracın önünde yolun yakın bir bölümünü aydınlatan aşağıya eğik ışıtaç.
660yakıtIsıl erke sağlamak için yakılarak kullanılan nesne.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir