Yapıt Hakları - XML


IDTerimAçıklama
301yazar- yayımcıBir yapıtı hem yazan hem de yayımlayan kimse.
302yazar yayımıYazarınca yapılmış olan yayım.
303yazara özgü özellikBir yapıtta, onu yaratan kişinin cümle kuruşu, sözdizimi ve sözcükleri kullanışı gibi özellikler ve konuyu işlemede tuttuğu yol.
304yazardan izinsiz basımBir yapıtın, yazarından izin alınmadan yapılmış olan baskısı.
305yazarın adını belirtmebk. adın belirtilmesi
306yazarın basım ayrıcalığıEski yasalarda yazara tanınan özel baskı ayrıcalığı.
307yazarın çıkarlarıOrtaya konulan yapıttan yazarın sağlayacağı olumlu sonuçlar.
308yazarın damgasıBaşkalarınca yapılacak izinsiz yayımları önlemek için yayının üzerine konulan özel im.
309yazarın elyazmasıYapıtı ortaya koyan kimsenin el yazısı ile yazılmış olan özgün sayı.
310yazarın izniyle basımYazarından izin alınmak ve akçalı haklarının karşılığı ödenerek yapılan baskı.
311yazarın ölümünden sonra basılan yapıtYazarı öldükten sonra yayımlanmış olan yapıt.
312yazarın ölümünden sonra basımBir yapıtın, yazarı öldükten sonra basılması.
313yazarın yapıtıYazarın ortaya koyduğu ve başkalarınca işlenmemiş ve değiştirilmemiş olan yapıt.
314yazarın yayımlanmamış yapıtıYazılmış ya da düzenlenmiş olup da henüz kamuya sunulmamış yapıt.
315yazarla işbirliği yapanBir yapıtın ortaya çıkması hazırlıklarında birlikte çalışan kimse.
316Yazarlar BirliğiYazarlar tarafından kurulan ve dünyadaki bütün yazarları bir arada toplamaya ve onların haklarını korumaya, kimi sorunları çözümlemeye çalışan birlik.
317yazarlıkYapıt yaratmayı kendine uğraşı yapma işi.
318yazı yapıtlarıYazı yoluyla ortaya konulan yapıtlar.
319yazım dizgesiYapıt hakkının doğumunu, kütüğe yazıma bağlı gören düşünce.
320yazın iyeliğiYazın ürünleri üzerindeki iyelik.
321yazın ürünlerini korumaYazın ürünlerinin yasalara konulan yargılarla korunması.
322yazın ve sanat iyeliğiYazın ve sanat ürünleri üzerindeki iyelik.
323yazın ve sanat yapıtlarıYazın ve sanat alanında, edebiyatçı ya da sanatçılarca yaratılan ve yaratana özgü özellikler taşıyan yapıtlar
324Yazın ve Sanat yapıtlarını Koruma için kurulan Bern Birliğine katılma konusunda hükümete yetki verilmesine ilişkin yasaTürkiye'nin de Bern Birliğine katılması için Hükümete yetki veren 5777 sayılı yasa.
325yazın ve sanat yapıtlarının korunması için Bern Sözleşmesiİsviçre'nin Bern şehrinde imzalanan ve uluslararası alanda bir korumayı sağlamayı amaç tutan sözleşme (5777 sayılı yasa ile Hükümetimiz de bu Sözleşmeye katılmayı kabul etmiştir).
326yazın ve sanat yapıtlarının korunması için uluslararası birlikSözleşme ile kurulan uluslararası birlik.
327yazın ve sanat yapıtlarının korunması için uluslararası birlik örgütüSözleşme gereğince, Birlik işlerini yürütmek üzere Bern'de çalışmakta olan kalem.
328yazın yapıtlarıDil ile söylenebilen ve iyesine özgü özellikler taşıyan düşünü ürünleri.
329yeniden basmakBir yapıtı tıpkı ya da değişik olarak yeniden basmak.
330yoğrumlu yapıtları çekme hakkıTabloyu ya da yontuyu yapana tanınmış bulunan yapıt hakkı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir