Yapıt Hakları - XML


IDTerimAçıklama
331yorumlamaAnlaşılması özel bir dikkat isteyen ya da herkese özdeş anlamda anlaşılması gereken bir yapıtın, uzmanınca notlar eklenerek anlaşılır duruma getirilmesi.
332zorunlu izinYargı organlarınca verilen izin, akçalı hak.
333zorunlu satışYasalarda belirtilen nedenler ve koşullar göz önünde tutularak bir yapıtın yayımlanmasını sağlamak üzere hükümet kararı ile yapılan satış.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir