Yapıt Hakları - XML


IDTerimAçıklama
61Birliğe girmiş ülke yazarlarıBern Birliğine girmiş ülkenin uyruğu olan yazarlar.
62Birlik çıkarına aykırılıkYapıt iyeleri birliğindeki bir kişinin birlik çıkarına aykırı davranması.
63bozuk yayımBir yapıtın düzeninin bozulması ve böylece yayımlanması.
64bölümlü yayımYapıtın parçalara bölünmesi, parçalar biçiminde yayımı.
65bölüntüBir yapıtın bir dergi ya da gazetede parça parça olarak yayımlanması, bu biçimde yayımlanan yapıt.
66bölüntülü satışBir yapıtın parça parça yayımlanmak üzere satılması.
67caymaVerilmiş bir sözden, yapılmış bir anlaşmadan vazgeçme.
68cayma bildirimiCaymanın yasalar karşısında geçerli olması bakımından, yapılması gereken ve koşulları yasalarda gösterilmiş bildirim.
69cayma hakkıYapılan anlaşmadan cayılmasını olağan kılan ve yasalarda tanınan hak.
70çalıntıBir kitabın sözlerini ve müzik bestesinin havasını değiştirerek ya da belirli biçimde sözlerini ve havasını vererek kendi yapıtı gibi gösterme.
71çekilmiş yapıtBir bilim ya da yazın yapıtının tıpkısının alınması, güzel sanat yapıtının çoğaltılması.
72çekimciBir yapıtın tıpkısını kendi elyazısı ile yazan ve asıl yapıtın böylece çoğaltılmasını sağlayan kişi (basımevlerinin bulunmadığı zamanlarda çoğaltma böyle yapılırdı).
73çekme hakkıGüzel sanat yapıtları ile yazın yapıtlarından (el ile) fazla sayı elde etme yolunda yararlanma hakkı.
74çekmekBir kitabın özdeşini yazmak ya da basmak.
75çeviriBir dilden bir dile yapılan aktarma, bir yapıtın başka bir dile aktarılması.
76çeviri hakkıBir yapıtın başka bir dile çevrilmesi hakkı (çeviriden başka, yabancı dilde çoğaltılmasını, yayımlanmasını, temsilini, radyo ya da televizyon ile yayımını, yeniden işlenmesi haklarını da kapsar).
77çeviri hakkı koşuluBir yapıtın başka dile çevrilmesi için konulan özel koşul.
78çeviri hakkı saklıÇeviri hakkının saklı tutulduğunu ve izne bağlı olduğunu gösteren deyim.
79çevirilerBaşka bir dilde yazılmış ve başka dile aktarılmış yapıtlar.
80çevirmenBir dilde yazılmış bir yapıtı başka dile aktaran kişi.
81çoğaltılmış sayıların biçimleriÇeşitli araçlarla çoğaltılarak satışa sunulan yapıtların boyutları ve dış görünüşleri (5846 sayılı yasaya göre korunmaktadır).
82çoğaltmaBir yapıttan çok sayıda yapıt sayısı elde etme.
83çoğaltma araçlarıYazılı bir yapıttan fazla sayı elde etmek için kullanılan araçlar (basım ve çoğaltma makineleri gibi).
84çoğaltma hakkıBir yapıttan daha fazla sayı elde edilip edilmemesi ile ilgili hak.
85çoğaltma hakkı saklıÇoğaltma hakkını izne bağlı tutan deyim.
86çoğaltma hakkına saldırıHak iyesinin izni olmadan bir yapıtın çoğaltılması.
87çoğaltmakBir yapıttan birden çok sayı elde etmek.
88çok yanlı hakYapıt hakkının, yasalarda belirtilen haklardan bir çoğunu kapsamına alması, bu koşullarla anlaşma yapılması.
89dava hakkıYapıt haklarına saldırıda, ilgili hak iyesine yasaların tanıdığı, yargılıklara başvurabilme hakkı.
90değiştirmeli çoğaltmaYazılı metnin değiştirilerek basılıp satışa sunulması.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir