Yapıt Hakları - XML


IDTerimAçıklama
181özel izin15. yüzyılda yazın yapıtları ile ilgili olarak verilen baskı izinleri.
182özel sayıYazar için ayrı bir özenle ayrı kâğıtlara bastırılan sayı.
183özgün yapıtBaşka yapıtlardan yararlanılmadan, yazarın kendi deney ve gözlemlerine dayanarak ortaya koyduğu yapıt.
184parasız sayıYayım anlaşmasında yer alan koşullara ya da geleneklere göre, bir yapıtın basılmış sayılarından yazara armağan olarak verilen sayı.
185parçaBir yapıtın, iyesine özgü özellikleri taşıyan bölümü.
186pay hakkıBir yapıtın, satış bedelinden verilmesi gereken ve yazarınca istenmesi mümkün bulunan yüzde.
187pay verme borcuYapıt iyesine ya da kalıtçılarına, satıştan bir yüzde verilmesi zorunluğu.
188radyo ile yayımBir yapıtın im, ses ya da resim taşıyan Herzt dalgaları ile radyo ve benzeri araçlar aracılığı ile yayımı.
189radyo ile yayım hakkıRadyo ile yayım için yapıt iyesine tanınan hak.
190sahne yapıtıSözsüz ve müzikli ya da müziksiz (raks, pandomim ve benzeri), sözlü ve müzikli (tiyatro, opera, operet ve benzeri) olup sahnelerde oynanabilen ürünler.
191sanat yapıtlarıİyesinin özelliklerini taşıyan yazın, müzik, güzel sanat ve sinema ürünleri.
192sayılı çoğaltmabk. sınırlı çoğaltma
193seçme yapıtlarÇeşitli yapıtlardan bir amaca uygun olarak seçilen parçalardan ortaya çıkan yapıt, antoloji.
194seyirlik oyunlarYalnız seyredilmek üzere hazırlanan, söz ve devinimlerden oluşmuş yapıtlar.
195sınırlı çoğaltmaBir yapıtın belirli bir sayıda ve çok az olarak yayımlanması.
196sınırlı yasal izinYasadan doğmakla birlikte yararlanma özgenliğinin kullanılabilmesi için Bakanlar Kurulu'ndan karar alınması gereken izin (plağa okuma, radyoda yayım gibi).
197sinema yapıtlarıSinemalarla benzeri yerlerde gösterilen her türlü filmler ve projeksiyon diapozitifleri.
198süreli yayınlarBelirli zamanlarda yayımlanan basın araçları.
199takma adKişinin, yapıtlarında kullandığı kendi asıl adından ayrı bir ad.
200takma ad davalarıTakma adlarla ilgili olarak açılabilen davalar.
201tam izinYapıt iyesinin, akçalı hakkın kullanılması yetkisini yalnız bir kişiye vermesi.
202tam yasal izinDoğrudan doğruya yasadan doğan izin (plâkların herkese açık yerlerde çalınabilmesi gibi).
203tekel yöntemiBir kitabın bir kişiden başkası tarafından bastırılamaması.
204televizyonla yayımBir yapıtın, resim ve aynı zamanda ses ve im taşıyan araçlar yardımı ile yayımı.
205televizyonla yayım hakkıTelevizyonla yayım için yapıt iyesine tanınmış hak.
206tıpkı basımBir yapıtın fotoğraf ya da başka araçlarla tıpkısının basılması.
207tikel özetlemeBir yapıtın pek az kısaltılması ve böylece kullanılması.
208toplama yapıtBirden çok kişi tarafından yazılan, bölümlere ayrılabilen ve bölümler arasında sıkı bir bağlılık bulunmayan yapıt.
209toplayanbk. derleyici
210toplu yapıtlarBir yazarın özdeş cinsten olan ve olmayan bütün yapıtlarının belirli bir amaca hizmet etmek üzere belirli bir biçimde derlenip yayımlanması.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir