İstatistik - XML


IDTerimAçıklama
451evrimsel süreç(Olasılık kuramı) Olasılık dağılımlarının zamandan bağımsız olmadığı herhangi bir durağan olmayan olasılıksal süreç.
452f-dağılımı(Kuramsal istatistik) (…) anlamdaş değişke oranı dağılımı, Fisher dağılımı.
453f-örneklemdeğeriF-dağılımı gösteren örneklemdeğer.
454f-sınaması(İstatistiksel sınamalar) Olağan dağılım gösteren evrenlerden çekilen iki örneklemin değişkelerinin oranına dayalı sınama, anlamdaş değişke-oran sınaması.
455fi-katsayısıbk. birliktelik katsayısı.
456fieller savı(Kuramsal istatistik) Bir oran için güven aralığının sınırlarını veren bir kanıtsav.
457fisher dağılımıbk. F-dağılımı.
458fisher dönüşümür ilişki katsayısının (…) eşitliğine göre dönüşümü. Bu dönüşüm olağanlığa yaklaşımı sağlar.
459fisher-behrens sınamasıbk. Behrens-Fisher sınaması.
460fisher-yates sınamasıbk. kesin ki-üstiki sınaması.
461fokker-planck eşitliği(Olasılık kuramı) Olasılıksal süreçlerde rasgele yürüyüşün ya da toplanabilir süreçlerin erey durumlarını gösteren denklem.
462fourier çözümlemesi(Zaman dizileri) Bir zaman dizisindeki dalgalanmaları dikmelik eğrileriyle karşılaştırarak betimleme ya da ölçme yöntemi. Daha dar anlamda Fourier ya da uyum çözümlemesi bir zaman dizisinin dikmelik eğrisel bileşenlere ayrıştırılmasıdır. anlamdaş uyum çöz
463furry süreci(Olasılık kuramı) Bir tür doğum-ölüm süreci.
464g-örneklemdeğerleriGama katsayılarının örneklemden elde edilen değerleri.
465galton-mc allister dağılımıbk. tersüstel olağan dağılım.
466gama dağılımı(Kuramsal istatistik) a ve n değiştirgeler olmak üzere olasılık yoğunluk işlevi, (…) biçiminde verilen X sürekli olasılıksal değişkeninin dağılımı.
467gama işlevi(…) aralığında değerler alan ve (…) biçiminde verilen bir işlev.
468gama katsayıları(…)Birikintiler olmak üzere,(…)biçiminde verilen, beklem oranlarına ya da beta katsayılarına benzer katsayılar.
469gauss dağılımıbk. olağan dağılım.
470gauss süreci(Olasılık kuramı) (…)X olasılıksal değişkenlerinin, her sonlu doğrusal birleşimi olağan dağılımlı olan (…)olasılıksal süreci. Bu süreçte, her (…), olağan dağılımlı ve (…)dur.
471gauss-markov savı(Kuramsal istatistik) Bir evrenden çekilen gözlemlerin doğrusal birleşimine dayalı bir evrendeğerin yansız kestiricisine ilişkin ana kanıtsav. Kestiriciler en küçük üstikiler yöntemi ile elde edildiği zaman evrendeğerin doğrusal yansız kestiricisi en küçü
472gauss-wînckler eşitsizliği(Kuramsal istatistik) Sürekli bir dağılımın doruk değeri çevresindeki beklemlerini içeren bir eşitsizlik. (…) r'yinci salt beklem olmak üzere eşitsizlik, (…) biçiminde verilir.
473gecikmeli bağlanım(Zaman dizileri) Bağımsız değişkenlerden en az birinin ötekilere göre gecikmeli olduğu bağlanım.
474gecikmeli ilişki(Zaman dizileri) Birinin ötekine göre gecikmeli olduğu iki dizi arasındaki ilişki.
475gecikmeli ortakdeğişke(Zaman dizileri) Birinin ötekine göre gecikmeli olduğu iki dizi arasındaki ortakdeğişke.
476geçici türdeş süreç(Olasılık kuramı) Geçiş olasılıklarının, t uzunluğundaki herhangi bir zaman aralığı için aynı olduğu olasılıksal süreç.
477geçiş durumubk. geri dönülen durum.
478geçiş olasılığı(Olasılık kuramı) i durumundaki bir dizgenin daha sonraki bir zamanda j durumuna geçmesinin koşullu olasılığı. Bu olasılık, kesikli değiştirgenli Markov zincirinde, (…) Markov zincirinin durağan geçiş olasılıklı olduğu söylenir.
479genel etken(Çok değişkenli istatistik) 1) Bileşen çözümlemesinde, gözlenmiş tüm olasılıksal değişkenlerde ortak olan etken. 2) Etken çözümlemesinde, bir sınama öbeğindeki tüm sınamaların değişkelerinde içerilen etken.
480genelleştirilmiş en küçük üstikiler kestiricisi(bağlanım çözümlemesi) Artıkların aynı değişkeli oldukları durumlarda, (…) artı tanımlı bakışımlı bir dizey olmak üzere, (…) ile verilen en küçük üstikiler kestiricisi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir