İstatistik - XML


IDTerimAçıklama
661l-sınaması(İstatistiksel sınamalar) Bir örneklem değişkeleri kümesinin türdeşliğini araştırmak amacıyla yapılan olabilirlik oranlarına dayalı sınama.
662(lamda) ölçütübak Wilks ölçütü. (…)
663laplace dağılımı(Kuramsal istatistik) (…)
664laplace savı(olasılık kuramı) n denemedeki başarıların sayısının, n'nin büyük değerleri için olağan dağıldığını gösteren kanıtsav. n bağımsız denemede başarı olasılığı p ise, k başarının elde edilmesine ilişkin olasılık, (…) olur. anlamdaş De Moivre-Laplace erey savı
665latin dikdörtgen tasarımı(Deneysel tasarım) Latin dördül tasarımında bir ya da birden çok dizeç ya da dikeç eklenmesi ya da çıkartılması ile elde edilen tasarım.
666latin dördül tasarımı(Deneysel tasarım) Her biri k düzeyli üç bağımsız değişken ile yapılan deneylerde, deneysel yanılgıyı küçültmek için işlemlerin her dizeç ve dikeçte bir kez yinelendiği kxk gözeden oluşan deney tasarımı.
667lexis oranı(…)
668lindeberg-lévy savı(Kuramsal istatistik) Tüm değişkenlerin aynı dağılımı gösterdiği durum için özeksel erey savı.
669mahalanobis genelleştirilmiş uzaklığıbk. D2-örneklemdeğeri.
670mann-whitney sınaması(İstatistiksel sınamalar) Sıralı özelliklere dayalı iki örneklemin, dağılımdan bağımsız türdeşlik sınaması.
671markov eşitsizliği(olasılık kuramı) Bir X olasılıksal değişkeninin eksi değerler almadığı ve beklenen değerinin bir p, değişmezine eşit olduğu durumda, (…)biçiminde verilen eşitsizlik.
672markov süreci(Olasılık kuramı) (…)
673markov zinciri(Olasılık kuramı) Durum uzayı kesikli olan Markov süreci.
674mevsimlik değişim(Zaman dizileri) Mevsimlerin ya da daha kısa zaman aralıklarının belirlediği değişim. Örneğin, mevsimlik yağış değişimleri, günlük ısı değişimleri.
675monte-carlo yöntemiMatematiksel sorunları, bu sorunların yapay olasılıksal örnekbiçimlerine örnekleme deneylerini uygulayarak çözme yöntemi
676neden değişkembk. bağımsız değişken.
677neumann oranı(İstatistiksel sınamalar) Bir dizinin ardı ardına gelen çıkaran üstikileri ortalamasının, bu dizinin değişkesine oranı. Bu oran, dağılımın olağan olduğu sıralı dizilerdeki ardışık gözlemlerin bağımsızlığını sınamak için kullanılan bir örneklemdeğerdir.
678neyman-pearson savıİstatistiksel bir önsavı sınamada, a ve ß yanılgılarına dayalı kanıtsav.
679nicel verilerÖlçümler ya da sayımlar gibi sayısal nicelikler biçiminde elde edilen veriler, örneğin, boy uzunluğu, ağırlık vb.
680nitel bölümEvrenin nitel bir özelliğine göre elde edilmiş türdeş bölümlerinden her biri. örneğin öğrenciler cinsiyete göre bölümlenirse, erkek öğrenciler ve kız öğrenciler olmak üzere iki nitel bölüm elde edilir,
681nitel verilerCinsiyet, saç rengi vb. nitel özellikleri belirten veriler, kar. nicel veriler.
682nitelik denetim çizeneğibk. denetim çizeneği.
683nitelik denetimi(Nitelik denetimi) Çok sayıda üretilen ürünlerin niteliklerinin denetlenmesi. Amaç, ürünün niteliğinde düzenli aralıklarla ortaya çıkan değişimleri izlemek ve yok etmek ya da yok edilemeyen değişimi benimsenebilir bir düzeye indirgemektir.
684nokta ikiterimli dağılımbk. ikiterimli dağılım.
685nokta kestirimiEvrendeğerin tek bir değerle kestirimi. Örneğin, örneklem ortalaması evren ortalamasının bir nokta kestirimidir. karşılaştır. aralık kestirimi.
686nokta örneklemesi(örnek.) örneklem noktalarının bir harita ya da bölgesel fotoğraf üzerinden rasgele seçildiği örnekleme yöntemi. :
687nokta yoğunluğuSüreksiz değişken için göreli sıklık.
688olabilirlik işlevi(Kuramsal istatistik) (…)
689olabilirlik oran sınaması(İstatistiksel sınamalar) İki olabilirlik işlevinin oranına dayalı bir sınama, anlamdaş olasılık oran sınaması.
690olabilirlik oranıBir değiştirge uzayının alt uzayında elde edilen olabilirlik işlevinin en büyük değerinin, tüm uzay için elde edilen olabilirlik işlevinin en büyük değerine oranı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir