İstatistik - XML


IDTerimAçıklama
811örnekleme tasarımıbk. örneklem tasarımı.
812örnekleme yanılgısıBir evren değer ile onun kestirimi arasındaki çıkarım.
813örneklemler ağı(örnek.) Birbirinin içine girmiş bir örneklemler kümesi.
814örüntülü örneklemebk. dizgesel örnekleme.
815öz-eşlenik latin dördül(Deneysel tasarım) Dizeç ve dikeçler yer değiştirdiğinde aynı kalan Latin dördül. Ana köşegene göre bakışımlı bir dördüldür.
816özbağlanım(bağlanım çözümlemesi) Bir gözlemler dizisinde, her gözlem ile daha önceki bir ya da birden çok gözlem arasındaki bağlanım.
817özbağlanımsal dizi(olasılıksal süreç, zaman dizileri). Bir özbağlanımsal sürecin oluşumu ile ortaya çıkan dizi.
818özbağlanımsal dönüşüm(olasılıksal süreç, zaman dizileri).Bir özbağlanımsal sürecin yanılgı terimi özilişki içerdiğinde, değişkenlerin, özilişkisiz yanılgı terimli yeni değişkenlere dönüştürülmesi.
819özbağlanımsal örnekbiçim(Zaman dizileri) Özbağlanımsal süreci belirleyen örnekbiçim.
820özbağlanımsal süreç(olasılıksal süreç, zaman dizileri).Rasgele dış etkilerin yarattığı içsel güçlerce salınım yaptırılan bir dizgeyi tanımlayan olasılıksal süreç. Bu süreç, genellikle zaman ekseni üzerinde birbirinden eşit uzaklıktaki noktalardan oluşan bir zaman dizisiyle,
821özdeğerA bir dördül dizeyve I birim dizey olmak üzere (…)dizeyinin belirtenini sıfıra eşitleyerek bulunan denklemin (…)köklerinden her biri. Bir (…)özdeğerine karşılık gelen XA=(…)koşulunu sağlayan X yöneyine özyöney ya da gizil yöney denir. anlamdaş gizil değer
822özeksel beklem(Kuramsal istatistik) Bir dağılımın ortalamaya göre beklemi.
823özeksel çarpınım beklemleri(kuramsal istatistik, olasılıksal süreç) Bir özeksel değere göre hesaplanmış çarpınım beklemleri.
824özeksel eğilimNicel verilerin bir değer çevresinde kümelenme eğilimi. Özeksel değerin konumu ortalama, ortanca ya da doruk değeri gibi ölçülerden birisiyle belirtilir.
825özeksel erey savı(Kuramsal istatistik) (…)
826özeksel güven aralığı(Kuramsal istatistik) (…)
827özeksel olmayan f-dağılımı(kuramsal istatistik) (…)
828özeksel olmayan x2 dağılımıOrtalaması sıfır olmayan, birim değişkeli x2-dağılımı. (…)
829özeksel yöntem(Çok değişkenli istatistik) Etken çözümlemesinde, değişkenler bir yöneyler kümesi ile gösterildiği zaman, ortak bir etkenin bu kümeye ilişkin bitim noktalarının ortasından geçen bir yöney ile belirtilmesi yöntemi.
830özel etken(Çok değişkenli istatistik) Etken çözümlemesinde, yalnızca tek bir değişkende görünen etken.
831özel etken oranı(Çok değişkenli istatistik) Etken çözümlemesinde özel etkenin, toplam değişkedeki payı.
832özel hızEvrenin tümü yerine bu evrenin türdeş alt öbeklerine dayalı hız. Örneğin, ölüm hızları yaş için özelleştirilebilir ve evrenin yaş öbekleri için ayrı ayrı hesaplanabilir.
833özilişki(bağlanım çözümlemesi) Zaman ya da uzay içerisinde sıralanmış dizinin öğeleri arasındaki ilişki. Genellikle dizi öğelerinin, yanılgı terimi olduğu durumlarda kullanılır, ay. bk. dizisel ilişki
834özilişki işlevi(bağlanım çözümlenmesi, olasılıksal süreç) Durağan olasılıksal süreçlerde, özortakdeğişkenin değişkeye bölünmesi ile elde edilen işlev.
835özilişki katsayısı(…)
836öznitelikBir bireyin nitel özelliği. Örneğin cinsiyet, bir özniteliktir.
837özortakdeğişke(bağlanım çözümlemesi) Aralarında özilişki bulunan değişken öğeleri arasındaki ortakdeğişke.
838özortakdeğişke işlevi(Zaman dizileri) (…)
839özürlü birim(nitelik denetimi). Nitelik denetiminde önceden saptanmış ilkeye uymadığından geri çevrilen birim.
840özürlü oranı(Nitelik denetimi) Nitelik denetiminde özürlü birim sayısının toplam birim sayışma oranı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir