İstatistik - XML


IDTerimAçıklama
151birinci tür dağılım(Kuramsal istatistik) Olasılık yoğunluk işlevi, k bir değişmez olmak üzere,(…) biçiminde verilen tek-doruklu dağılım. Pearson türünden olan bu dağılım, uygun değerler seçilerek beta dağılımına eşdeğer yapılabilir.
152birinci tür durdurmabk. durdurulmuş örneklem.
153birinci tür yanılgıbk. a (alfa) yanılgısı.
154birleşik bağlanım(bağlanım çözümlemesi) Bağımsız değişkenlere ilişkin (…) gibi çarpım terimlerini içeren bağlanım.
155birleşik baklembk. çarpım beklemi.
156birleşik dağılımİki ya da ikiden çok değişkenin ortak dağılımı, anlamdaş çok-değişkenli dağılım.
157birleşik dağılım işlevi(olasılık kuramı) (…)
158birleşik olasılık işlevi(olasılık kuramı) (…)
159birleşik olasılık yoğunluk işlevi(olasılık kuramı) (…)
160birleşik önsav(İstatistiksel sınamalar) Bir olasılık işlevinin tüm evrendeğerlerinin özelleştirilmediği önsav.
161birleşik poisson dağılımı(olasılık kuramı) Değiştirgesinin olasılıksal değişken olduğu Poisson dağılımı.
162birleşik sıklık dağılımıAyrı ayrı dağılımların bir araya getirilmesi ile oluşturulan sıklık dağılımı.
163birleşik yeterli kestiriciler(Kuramsal istatistik) (…)
164birleşimn büyüklüğündeki bir öğeler kümesinden, sıraya bağlı olmaksızın, r büyüklüğündeki kümelerin oluşturulması, n değişik nesneden r tanesinin birleşim sayısı, (…)biçiminde verilir.
165birliktelikGenel anlamda, nicel ya da nitel olarak ölçülen iki ya da ikiden çok değişken arasındaki bağımlılığın derecesi. Dar anlamda, öznitelikler arasındaki ilişkiyi göstermek için kullanılır.
166birliktelik katsayısıİki öznitelik arasındaki birlikteliğin bir ölçüsü. Örneğin, fi-katsayısı bir birliktelik katsayısıdır.
167blakeman ölçütü(bağlanım çözümlemesi) (...), çoklu belirtme katsayısı ve (…) Y'nin X'e göre ilişki oranı olmak üzere, doğrusallığın sınanması için, bağlanım doğrusunun ölçünlü yanılgısı ile (…) niceliğinin karşılaştırılması.
168boole eşitsizliği(olasılık kuramı) Mantıksal olarak tanımlanmış bölümlerdeki sıklıklara öteki sıklıklar açısından sınırlar vermek için geliştirilmiş eşitsizlik. Örneğin, (…) olaylarından en az birinin ortaya çıkması olasılığı, öteki olayların bağımsız olarak ortaya çıkmal
169borel-cantelli savı(olasılık kuramı) (…)
170boş önsavbak. sıfır önsavı
171bozulmuş dağılımbk. delta dağılımı.
172bozulmuş salınım(Zaman dizileri) Zaman dizilerinde, genliğin ve dönemin sürekli değiştiği salınım.
173bölük(Deneysel tasarım) Deney tasarımında işlem ya da gözlem altındaki olabildiğince türdeş öğeler topluluğu.
174bölüm alt sınırıNicel verilerin sıklık dağılımlarında, bir bölümün en küçük değeri.
175bölüm aralığıBir sıklık dağılımında değişken değerlerinin bölümlenebildiği uygun aralıklardan her biri.
176bölüm değeriNicel verilerin sıklık dağılımında bir bölümün alt ve üst sınırlarının yalın ortalaması.
177bölüm sınırlarıNicel verilerin sıklık dağılımında her bölümün en küçük ve en büyük değerleri.
178bölüm üst sınırıNicel verilerin sıklık dağılımında, bir bolümün en büyük değeri.
179bölümiçi değişkebk. öbekiçi değişke.
180bölümiçi ilişkiDeğişke çözümlemesinde, öbeklerin öğeleri arasındaki ilişki.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir