İstatistik - XML


IDTerimAçıklama
181bölümlendirmeÖrneklem ya da evren öğelerinin, nicel ya da nitel özelliklerine göre olabildiğince türdeş öbeklere dağıtılması.
182bölümler arası değişkebk. öbekler arası değişke.
183bölümler arası ilişkiDeğişke çözümlemesinde, iki ayrı bölüm ya da öbek arasındaki ilişki.
184bölünmüş bölüntüler yöntemi(Deneysel tasarım) Her bir bölüntünün iki ya da ikiden çok parçaya bölünerek işlemlerin eklendiği ya da çıkarıldığı deney tasarımlama yöntemi.
185bölünmüş öğeler yöntemi(İstatistiksel sınamalar) Bir sınamanın güvenirliğini kestirmek için, öğeler kümesini iki yarıya bölerek kullanılan bir yöntem, anlamdaş bölünmüş sınama yöntemi
186bölünmüş sınama yöntemibk. bölünmüş öğeler yöntemi.
187bölüntü(Deneysel tasarım) Bölüklerde aynı işlemlerin uygulandığı alt bölümlerden her biri.
188bölüt(Nitelik denetimi) Nitelik denetimindeki birimler öbeği. anlamdaş topluluk.
189bölüt değişimi(nitelik denetimi) Bölütlerle yapılan üretim ya da inceleme sonunda bölütler içinde ya da bölütler arasında görülen değişim.
190brandt-snedtecor yöntemi2xn olumsallık çizelgesinde ki-kare örneklemdeğerini hesaplamak için geliştirilmiş bir yöntem.
191brown devinim süreci(Olasılık kuramı) (…). anlamdaş Bachelier süreci, Wiener süreci
192bütünleşik verilerDaha uzun aralıklarda değerler dizisi elde etmek için kısa aralıklarda tanımlanmış değerlerin birleştirilmesiyle elde edilen veriler.
193büyük sayıların güçlü yasası(olasılık kuramı) (…)
194büyük sayıların güçsüz yasası(olasılık kuramı) (…)
195büyüme eğrisiBir evrenin büyüklüğünü t zaman değişkeninin işlevi olarak veren eğri.
196büyüme sürecibk. doğum süreci.
197c türü bölge(İstatistiksel sınamalar) İki evrendeğer içeren yalın bir önsavı sınamak için oluşturulan yansız dönüşül bölge.
198c türü dizibk. Gram-Charlier dizisi (C türü).
199camp-meidell eşitsizliği(olasılık kuramı) Olasılık dağılımına ek koşullar konularak sınırların daha kesin elde edildiği Bienaymé-Çébisev türünden bir eşitsizlik.
200carleman ölçütü(kuramsal istatistik) Bir beklemler kümesinin tek bir dağılımı belirtip belirtmediğini saptamak için geliştirilmiş bir ölçüt.
201cauchy dağılımı(olasılık kuramı) Olasılık yoğunluk işlevi, (…) ile verilen dağılım. Bağımsızlık sayısı 1'e eşit olan t-dağılımıdır.
202chapman-kolmogorov denklemleri(Olasılık kuramı) Kesikli değiştirgeli (…) Markov zincirinde i durumundan j durumuna n+m adımda geçiş olasılığına ilişkin, (…)
203charlier dağılımları(Kuramsal istatistik) Gram-Charlier dizileriyle oluşturulan sıklık dağılımları.
204cochran savı(Kuramsal istatistik) (…) bağımsız ölçünleştirilmiş olağan değişkenlerin üstikileri olan (…) olasılıksal değişkenlerinin dağılımlarına ilişkin kanıtsav.
205cochran sınaması(İstatistiksel sınamalar) Bağımsız değişke kestirimleri kümesinin türdeş olup olmadığını saptamak için yapılan bir sınama. En büyük değişke kestiriminin tüm kestirimler toplamına oranı yardımıyla yapılır.
206comish-fisher açılımı(olasılık kuramı) Bazı olasılıksal tümlevlerin anlamlılık düzeylerine ilişkin çizelgeyi oluşturmak için ilgili sıklık işlevinin açılmış biçimi.
207cramer kuralıkuramsal istatistik(…)
208cramér-rao eşitsizliği(Kuramsal istatistik) Bir evrendeğer kestiricisinin değişkesinin alt sınırını veren eşitsizlik.
209cramér-von mises sınaması(İstatistiksel sınamalar) Gözlenmiş dağılım işlevi ile kuramsal dağılım işlevi arasındaki ayrımı inceleyen dağılımdan bağımsız bir sınama, anlamdaş (…) (omega-üstiki) sınaması.
210craroér-çebişev eşitsizliği(Kuramsal istatistik) (…)

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir