Su Ürünleri - XML


IDTerimAçıklama
3211göl alabalığıAbant alabalığı.
3212göl balıkçılığıGöllerde yapılan balık avcılığı ve yetiştiriciliği.
3213göl işletmeciliğiGölden elde edilebilecek en fazla geliri elde etmeye çalışırken, gideri de en düşük düzeye indirme uğraşısı.
3214göl kurbağasıİki yaşamlılar (Amphibia) sınıfından, kuyruksuz iki yaşamlılar (Anura) takımından, ovalık yerlerde yaşayan, sırtında yeşil lekeler bulunan bir tür, bataklık kurbağası.
3215göl midyesiYumuşakçalar (Mollusca) şubesinin, yassı solungaçlılar (Lamellibranchiata) sınıfından kabuğu ince ve kabuk bağlantısı dişsiz olan bir cins.
3216göletGölden daha küçük yapıda, genellikle sulama suyu biriktirmek amacıyla bir set arkasında suların toplanmasıyla oluşan, normal olarak sulama mevsimi sonunda çok az suyu kalan durgun su kütlesi.
3217gölge balığıgillerKemikli balıklardan, dikenli yüzgeçliler (Actinopterygii) alt sınıfından türlerinin çoğu denizlerde yaşayan bir familya.
3218gömleklilerÇok hücrelilerden (metazoa), sölomlular (Coelomata) alt bölümünün, ikincil ağızlılar (deuterostomia) şubesinin, kordalılar (Chordata) alt şubesinden, sölomsuz ve bölütsüz, vücutları torba biçiminde yarı saydam sert bir gömlekle örtülü olan, hepsi denizlerde yaşayan, ekliceler (Larvacea), tulumlular (Ascidiacea), salpalar (Thaliacea) sınıflarını içine alan bir grup.
3219gördekAcı balık.
3220gördek balığıKemikli balıklardan, sazangiller (Cyprinidae) familyasından, boyu 30 cm olabilen, insan besini bakımından fazla ekonomik önem taşımayan bir tür.
3221gördılDiyatome hücrelerinin kabuklarını tutan kabuk içi bant.
3222gördıl görünüşDiyatomelerin yandan görünümü.
3223götürücüHerhangi bir sıvıyı veya duyuyu götüren yapı, efferent.
3224göz çukuruİçinde göz küresinin bulunduğu kemik boşluk, orbit, orbita.
3225Göz kelebeğiVücudunun ön kısmı yaprak biçiminde, ventral kısmı konkav, lateral çekmen denilen bir çift yan organı bulunan bir metaserker trematot cinsi, Diplostomum.
3226Göz kelebeği hastalığıDiplostomum cinsi parazitlerin balıkların gözlerinde oluşturduğu hastalık, Diplostomiyaz.
3227göz lekeli levrekBenekli çiklit.
3228göz lekeli rasboraDoğal olarak Malaya ve Sumatra’daki durgun ve akarsularda yaşayan, boyları 7 cm olabilen, vücut boyunca iki siyah bant bulunan akvaryum balığı, göz lekeli tekircik, leke gözlü.
3229göz lekeli tekircikGöz lekeli rasbora.
3230gözeAğ ipliği veya ağ yapımında kullanılan başka bir materyalle çevrilmiş düzenli bir açıklık.
3231göze açıklığıNatika durumda gerilmiş ağda, gözenin karşılıklı düğümlerinden veya birleşme yerlerinden birbirinden uzak olanlardan bir düğümün iç kısmından diğerinin iç kısmına kadar olan uzaklık, ağ gözünde karşılıklı düğümlerin merkezlerinin gergin halde ölçülen en uzun mesafesi, ağ göze açıklığı.
3232göze artırmaAğ yapmada, tam veya yarım gözeler ekleyerek düğüm sırasındaki göze sayısını çoğaltma işlemi.
3233göze eksiltmeAğ yapmada, düğüm sırasındaki göze sayısını, ağ içinde veya ağ kenarında azaltma işlemi.
3234göze eksiltme faktörüAğ kesmede eksiltilen göze sayısının ağ yüksekliğindeki göze sayısına oranı.
3235göze genişliğiGerilmiş ağda bir düğümün veya birleşme yerinin ortasından, en yakınındaki düğümün veya birleşme yerinin ortasına kadar olan uzaklık, ağ gözünde yan yana iki düğüm arasındaki mesafe.
3236göze uzunluğuNatika durumda gerilmiş ağda gözenin birbirinden uzak karşılıklı düğümlerinden veya birleşme yerlerinden birinin ortasından diğerinin ortasına kadar olan uzaklık, aynı ağ gözünde karşılıklı düğümlerin merkezlerinin gergin halde ölçülen mesafesi.
3237gözelemeAğ yapmak.
3238gözlenmiş yumurtaDöllenme sonrasında üzerinde iki küçük siyah leke oluşmuş olan yumurta.
3239graff folikülüMemeli yumurtalığında gelişen yumurtayı içeren, içinde sıvı bulunan ve sayısız folikül hücreleriyle çevrili olan, ovulasyon sırasında içinden yumurta çıkan küresel kesecik.
3240Gram boyamaÖzellikle bakterileri boyamada kullanılan farklı bir boyama yöntemi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir