Su Ürünleri - XML


IDTerimAçıklama
301akson tepesiSinir hücresi gövdesinden aksonun çıktığı, Nissl cisimciklerinin bulunmadığı, koni biçimindeki yükselti.
302akson ucuNöronla nörönun temas ettiği hücre arasındaki yüzeyi genişletmek üzere gelişmiş, motor sinirlerin efektör organlar üzerinde biten uçları.
303aksonemaÖkaryotların sil ve kamçılarının ortasında mikrotüplerin düzenli olarak uzanmasıyla oluşan yapı.
304aksoplastBazı tripanozomlarda kinetoplasttan vücudun ucuna uzanan iplik.
305aksoplazmaNöroplazmanın akson içindeki devamı.
306aksopot1. Protozoonların iskelet yapısı. 2. Mikrotüpçüklerden oluşan sert ve düz hücre uzantıları.
307akşınlıkDoğuştan renk pigmenti olmaması durumu, albinizm, albino.
308AkterozAchtheres cinsine ait parazitlerin balıklarda oluşturduğu hastalık.
309aktif bağışıklamaOrganizmaya antijen verilerek antikor oluşturulması suretiyle bağışıklık kazandırma, aktif immünizasyon.
310aktif bağışıklıkAşılama veya doğal olarak karşılaşılan mikroorganizmaya karşı oluşan bağışıklık, aktif immünite.
311aktif boşaltımBöbreklerde kanalcık hücrelerinin, kılcal damarlardaki bazı maddeleri kanalcık içine aktif taşımayla geçirmeleri.
312aktif geçiş1. Parazit vektörünün konakçıyı bulup paraziti aktarması. 2. Aktif parazitin konakçıyı bulup yerleşmesi.
313aktif immüniteAktif bağışıklık.
314aktif immünizasyonAktif bağışıklama.
315aktif makrofajSitokinlerle uyarılma sonucu, metabolik ve fagositik olarak daha aktif duruma gelen ve fagosite edilen çeşitli mikroorganizmaları öldürebilme yeteneği kazanan makrofajlar.
316aktif metabolizmaNormal koşullarda canlıların aldıkları besin maddelerini sindirmeleri ve serbest hareket yapmaları durumunda söz konusu olan metabolizma.
317aktif taşınmaYarı geçirgen bir zardan, maddelerin az yoğun ortamdan çok yoğun ortama enerji harcayarak geçmesi olayı, aktif transport.
318aktif transportAktif taşınma.
319aktif yemliklerBalıkların bütün hayat dönemleri boyunca kullanılabilen, yem hazinesi ve mekanik veya elektronik yem dağıtma düzeneği bulunan, balıkların bulunduğu ortama istenilen miktarda ve zamanda yem verebilen yemleme araçları.
320aktifleştirici enzimlerAminoasitlerin nükleotit monofosfatlarının aktivasyonu sırasında katalizör olarak iş gören enzimler.
321aktinHücrelerde bulunan küçük küresel protein birimlerinden oluşan iki polipeptit dizisinin sarmal yaparak oluşturdukları, kas hücrelerinde kasılmayı sağlayan esas ipliksi proteinlerden biri.
322aktinomisetlerAnaerop veya fakültatif anaerop, sporsuz dallanmış veya filamentöz yapıda Gram pozitif bakteri cinsi, Actinomycetales.
323aktinomisinDNA’dan mRNA kopyalanmasını engelleyen ve Streptomyces türlerinden elde edilen bir antibiyotik.
324aktinomisin DRNA zincirinin uzamasını engelleyen antibiyotik.
325aktinosferyumBir hücrelilerin (Protozoa), kök ayaklılar (Rhizopoda) sınıfının, güneş hayvancıkları (Heliozoa) takımına ait bir cins.
326aktivasyonAminoasitlerin veya nükleotit monofosfatların ATP’ den bir fosfor grubu alması.
327aktivasyon enerjisiKimyasal reaksiyonların başlaması için gerekli olan enerji.
328aktivite1. Aktif olma durumu, bazı etkileri oluşturma yeteneği. 2. Bir maddenin molar konsantrasyonundan farklı olarak onun potansiyel veya gerçek termodinamik aktivitesi.
329aktivite ısısıAktivite sonucunda oluşan ısı.
330aktomiyosinKasların ana proteinleri olan aktin ve miyosinin birleşimi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir