Su Ürünleri - XML


IDTerimAçıklama
3361hayvan toksiniBazı balık, yılan, akrep vb. canlılar tarafından salgılanan toksin, zootoksin.
3362hayvanlarla avcılıkSu samuru, pelikan, balıkçıl gibi eğitilmiş avcı hayvanlar kullanılarak yapılan su ürünleri avcılığı.
3363hayvansal lifHayvanlardan elde edilen ince bağırsak, yün, kıl ve ipek gibi lifleri.
3364Hazar inci balığıKemikli balıklardan, sazangiller (Cyprinidae) familyasından, boyu 18 cm olabilen, çok kılçıklı olduğu için fazla ekonomik önemleri olmayan bir tür.
3365hazır yemek teknolojisiTüketiciye hazır bir biçimde sunulmak üzere hazırlanan gıdaların ön işlemlerden ve pişirme işleminden sonra veya değişik saklama yöntemlerinin uygulanmasını takiben uzun süre korunarak depolanması ve tüketim öncesi ısıtma aşamalarını içeren, yapılan hazır yemek üretimi ve tüketiciye ulaştırılması işlemleri, katering.
3366HctHematokrit.
3367HDLYüksek yoğunluklu lipoprotein.
3368heksozaminHeksozdan türeyen amino şekerlerin herhangi bir sınıfı.
3369hekzagonalAltıgen, altı kenarlı.
3370hekzakantOnkosfer.
3371HekzamitiyazHexamita intestinalis ve Hexamita salmonis türü protozoonlar tarafından balıklarda oluşturulan bir hastalık.
3372hekzozBir molekülde altı karbon atomu içeren bir monosakkarit.
3373heleoplanktonGölcük veya göletlerde bulunan plankton.
3374Helestoma temmnickiÖpüşen gurami.
3375Helicolenus dactylopterusDerinsu iskorpiti.
3376HeliozoaGüneş hayvancıkları.
3377helmintSolucan, kurtcuk veya şerit biçiminde asalak grubu, bağırsak paraziti.
3378helmint antijeniHelmintlerin konakta bağışıklık yanıtı oluşturan herhangi bir kısmı veya türevi.
3379helmint antikorlarıKlinik veya deneysel olarak helmint antijenelerine maruz kalan konakçı hücreleri tarafından üretilen antikorlar.
3380helmint enfeksiyonlarıBalıklarda, helmint grubunda bulunan parazitik solucanların neden olduğu enfeksiyonlar, helmintoz, helmintiyaz.
3381helmintik1. Bağırsak solucanlarıyla ilgili. 2. Bağırsak solucanlarını öldürücü ilaç, antihelmintik.
3382helmintiyazHelmint enfeksiyonları.
3383helmintolojiBağırsakta parazit olarak yaşayan kurt ve solucanları ve bunların neden olduğu hastalıkları konu alan bilim dalı.
3384helmintozHelmint enfeksiyonları.
3385hemHemoglobinin oksijen bağlayan, proteinsiz ve kana kırmızı rengi veren demirli pigmenti, heme.
3386hemadzorpsiyonEritrositlerin başka hücrelerin yüzeyine yapışması, tutunması.
3387hemaglütinasyonEritrositlerin çöktürülmesi.
3388hemaglütininEritrositleri çöktüren herhangi bir madde.
3389hemal dikenKuyruk omurlarının ventral dikeni.
3390hemal kanalHemal yayların meydana getirdiği ve içinden kan damarları geçen kanal.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir