Su Ürünleri - XML


IDTerimAçıklama
3511hidrojen bağıOksijen veya azot gibi bir elektronegatif atom ve bir hidrojen atomu arasındaki zayıf bir elektrostatik çekimle oluşan bağ.
3512hidrojen sülfür gazıYanıcı, toksik, renksiz, bozulmuş yumurtaya benzer kokusu olan gaz.
3513hidrojenozomProtozoonlardan trikomonatitlerde görülen, mitokondrileri olmadığı için pirüvik asidi asetik asit ve karbondioksite parçalayan enzimleri içeren, oksidasyon yapan organel.
3514hidrokarbonlarMetan, alkan veya etilen gibi sadece hidrojen ve karbon içeren maddeler.
3515hidrolazlarSu eklenmesiyle bir kimyasal bağın parçalanmasını ve hidroliz reaksiyonlarını katalizleyen enzimlerden herhangi biri.
3516hidrolitikHidrolizle ilgili, hidrolize neden olan, hidroliz yapıcı.
3517hidrolizBir molekülün kovalent bağlarının suyla parçalanarak ayrılan kısımların birine H ve diğerine OH grubunun eklenmesi, suyla parçalanma.
3518hidrolojiSu bilimi.
3519hidrolojik döngüYeryüzündeki suyun faz değiştirerek, hidrosfer, litosfer, atmosfer ve biyosfer tabakaları arasındaki hareketi.
3520hidromedüzHidraların, özellikle döl değişimi gösterenlerinde, tomurcuklanmayla meydana gelen medüz dölü.
3521hidronyum iyonuBir molekül su almış hidrojen iyonu (H3O).
3522hidroperikarditPerikart boşluğunda seroz sıvı toplanmasının eşlik ettiği perikardit, sulu perikart iltihabı.
3523hidropolipHidrozoonlarda polip dölü.
3524hidropsDokularda veya vücut boşluğunda çok miktarda seröz sıvının toplanması, dropsi.
3525hidrosalinTuz konsantrayonu 40 ppt den daha yüksek olan karasal kökenli su, hipersalin.
3526hidrosefaliBazı balıkların larva ve juvenillerinde görülen, baştaki cerebro-spinal sıvının ha cmindeki artış.
3527hidrosefalusBeyinde su toplanması.
3528hidrosferYerküredeki tüm su kaynaklarının oluşturduğu tabaka.
3529hidrosporSuda yüzen zoospor.
3530hidrostatikSuda sabit bir biçimde kalabilme ve yüzebilme.
3531hifHifa.
3532hifaMiselin yapısal birimi olan tüp biçimindeki filament, hif.
3533higromorf stomaSucul ortamlarda yaşayan bitkilerde fazla suyu atabilmek için stomaların epidermis yüzeyinden daha yukarıda oluşmuş biçimi.
3534hijyenSağlık bilgisi.
3535Himantura uarnakBenekli kazıkkuyruk.
3536Hindistan balığıNaylon balığı.
3537Hint alaca levreğiHindistan’da kıyı şeridinde tatlı ve acı sularda yayılış gösteren, boyları 8 cm olabilen, vücutları yüksek, yanlardan basık ve oval biçimli olan akvaryum balığı, noktalı çiklit.
3538Hint timsahıTimsahlar (Crocodilia) takımının, timsahgiller (Crocodilidae) familyasından, Hindistan’da bataklık ve ırmaklarda yaşayan bir tür.
3539hipaksiyal kaslarBalıklarda vücudun her iki yanında yatay iskelet bölümleriyle birbirinden ayrılmış iki grup kastan ventraldekiler.
3540hipalmiroplanktonAcısu planktonu.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir