Su Ürünleri - XML


IDTerimAçıklama
3541hiperadrenalizmAdrenal hormonlarının anormal olarak artmış sekresyonu ve buna bağlı ortaya çıkan belirtiler.
3542hiperalbüminemiKanda albümin miktarının anormal artması, hiperalbüminoz.
3543hiperalbüminozHiperalbüminemi.
3544hiperamilazemiKan serumunda amilaz düzeylerinin yüksek bulunması.
3545hiperaminoasitemiKanda normal miktardan fazla aminoasitlerin bulunması.
3546hiperamonemiKanda amonyak veya bileşenlerinin düzeyinin artması.
3547hiperapolizSestodlarda halkaların, olgunlaşmadan ve yumurtalar oluşmadan önce atılması.
3548hiperazotüriİdrarda aşırı miktarda üre bulunuşu.
3549hiperbilirubinemiKanda bilirubinin aşırı miktarda bulunması.
3550hiperemiBir organa veya vücudun bir bölgesine normalden daha fazla kan hücumu nedeniyle o bölgenin aşırı kanlanması, konjesyon.
3551hiperferremiKanda aşırı demir bulunması, hiperferrisemi.
3552hiperferrisemiHiperferremi.
3553hiperfosfatemiKanda fosfatın aşırı miktarda bulunması.
3554hiperfosforemiKanda aşırı miktarda fosfor bileşiklerinin bulunması.
3555hiperglisemiKanda anormal olarak glikozun artması.
3556hipergliseridemiKanda aşırı gliseridler, genellikle trigliseridlerin olması.
3557hiperglisinemiKanda ve diğer vücut sıvılarında aşırı glisin bulunması, glisinemi.
3558hiperglobülinemiKanda herhangi bir globülinin anormal olarak artması.
3559hiperhemoglobinemiKanda hemoglobinin aşırı miktarda bulunması.
3560hiperhidrasyonVücutta su miktarının aşırı artışı, vücutta aşırı miktarda su toplanışı.
3561hiperimmünglobülinemiSerumda immünglobülinlerin yüksek düzeyde bulunması.
3562hiperimmüniteBağışıklığın yüksek oluşu, artmış bağışıklık.
3563hiperkalemiKanda potasyum miktarının aşırı artması, hiperpotasemi, kalemi, potasemi.
3564hiperkalsemiKanda aşırı kalsiyum bulunması, kalsemi.
3565hiperkarotenemiKarotenoitlerin fazla sindirimi veya karotenoitlerin vitamin A’ya dönüşümünün azalması sonucu kanda karoten düzeyinin artması, karotenemi.
3566hiperkatabolizmaKatabolizmanın anormal olarak artması durumu.
3567hiperkolesterolemiKanda aşırı kolesterol bulunması, kolesterolemi.
3568hiperlaktasidemiKanda laktik asit miktarının artması.
3569hiperlipemiKanda aşırı miktarda yağ bulunuşu, lipemi, lipidemi, hiperlipidemi.
3570hiperlipidemiHiperlipemi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir