Su Ürünleri - XML


IDTerimAçıklama
331akuaSu, suyla ilişkili olan.
332akuakültürSu ürünleri kültürü.
333akuamarşTamamen yüzen sucul bitkilerle kaplanmış olan su kütlesi.
334akuaristBir akvaryumda balık veya diğer su canlılarını muhafaza eden kişi.
335akuatikSuya ait, suda yaşayan, sucul.
336akuatik organizmaSucul organizma.
337akuatik yaşamSucul yaşam.
338akuminatUç kısıma doğru aniden daralarak sivrilmiş olan.
339akustikYankılanım.
340akustik etiketBir balığa takılan ses iletici küçük bir cihaz.
341akustik incelemeEkosandır ve sonar kullanılarak bir su kaynağındaki canlıların varlığının ve bolluğunun belirlenmesi için kullanılan bir yöntem.
342akutBir hastalığın ilk belirtilerinin ani, çabuk ve şiddetli seyrettiği dönem ağır, keskin, vahim.
343aküferYeraltında suyu depolayan ve/veya aktaran kum, taş veya çakıllardan oluşan geçirgen özellikteki bir jeolojik yapı.
344akvaryumTatlı su veya deniz canlılarını doğal ortamlarının dışında yaşatmak veya çoğaltmak için kullanılan, değişik yapı ve biçimlerde kap veya gereçler.
345akvaryum alasıDoğal olarak Amazon’da yaşayan, boyları 15 cm olabilen, tüm yüzgeçleri sarı tonlu olan akvaryum balığı.
346akvaryum filtresiAkvaryumda atık ve çökelti maddelerin tutulmasını sağlayan araç.
347akvaryum ısıtıcısıSu geçirmeyen bir tüp içinde bulunan akvaryum suyunun ısıtılmasında kullanılan araç.
348akyaKemikli balıklardan, istavritler (Carangidae) familyasından dişsiz, büyük boylu bir tür.
349akyuvarStoplazmasında bulunan taneciklerin kimyasal davaranışlarına ve çekirdeklerinin biçimine göre granüllü ve granülsüz lökosit olmak üzere iki esas tipe ayrılan, kemik iliğinde oluşan, bazıları hücresel bağışıklıktan sorumlu olan renksiz kan hücreleri, lökosit, beyaz kan hücresi, WBC.
350alabalıkKemikli balıklardan, alabalıkgiller (Salmonidae) familyasından, boyları 1 m olabilen, ülkemizin tüm temiz dağ sularında ve Karadeniz’de yaşayan ve ülkemiz sularında 4 alt türü bulunan, eti lezzetli ekonomik bir tür, kahverengi alabalık.
351alabalıkgillerUzun vücutlu, küçük pullu, yağ yüzgeçleriyle karakteristik olan bir familya.
352alabandaGemilerin iç yanları, borda karşıtı.
353alabanda etmekGeminin dümenini sağa veya sola, sonuna kadar çevirmek.
354alamanaBalık avlamada veya yük taşımada kullanılan iki veya üç direkli aşırmalı yelkenli balıkçı teknesi, alametre.
355alamana ağlarıAlttan büzülmeyen, voli ağları olarak da adlandırılan çevirme ağlarını, avlanacak balığın türüne göre 3-5 kat fanyalı ve fanyasız ağları içeren, küçük tipte çevirme ağları.
356alametreAlamana.
357alaninRenksiz kristallerden oluşan, soğuk suda az fakat sıcak suda iyi çözünen, eterde çözünmeyen hemen hemen tüm proteinlerde bulunan, bir metil yan zinciri olan basit bir amino asit, alfa-amino propiyonik asit.
358albinizmAkşınlık.
359albinoAkşınlık.
360albino balıkDoğuştan hiçbir pigment maddesi içermeyen balık.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir