Su Ürünleri - XML


IDTerimAçıklama
3601hipobranşiyalBalıklarda solungaç yayının alt veya dördüncü segmenti, hipobrankiyal.
3602hipobranşiyal arterBaş bölgesinin lateral ve medyan ventralindeki başlıca götürücü arter, hipobrankiyal arter.
3603hipodermisDermis tabakasının alt bölümü.
3604hipoferremiKanda demir düzeyinin azalması.
3605hipofibrinojenemiKanda fibrinojen miktarının ileri derecede azalışı, kanda fibrinojen eksikliği.
3606hipofizOmurgalılarda ara beynin ventralinde kısa bir sapla hipotalamusa bağlı bulunan, büyüme ve üremede etkin çok sayıda önemli hormonu salgılayan, adenohipofiz ve nörohipofiz olmak üzere iki kısımdan yapılmış bir iç salgı bezi.
3607hipofosfatemiKanda fosfatların ileri derecede azalması.
3608hipoglisemiKanda glikoz düzeyinin normalin altına inmesi.
3609hipojenToprak yüzeyinin altında gelişen veya yaşayan.
3610hipokalemiKanda potasyum düzeyinin ileri derecede azalışı.
3611hipokalsemiKanda kalsiyumun ileri derecede azalışı.
3612hipokapniKanda karbondioksit düzeyinin normalin altına inmesi.
3613hipokloremiKanda klor düzeyinin normalin altına inmesi.
3614hipokolesterolemiKanda kolesterol miktarının ileri derecede azalışı.
3615hipokonDinoflagellat hücrelerinin alt veya üst kısmı.
3616hipoksantinÖlüm sonrası balık kasında oluşan ve balığın tazeliğinin bir ölçüsü olarak da kullanılan bir kimyasal madde.
3617hipoksi1. Çevrede canlı için gerekli oksijenin az miktarda bulunuşu. 2. Organ veya dokularda oksijen azlığı.
3618hipoksikOksiyen düzeyi çok düşük olan.
3619hipolimnionIsı tabakalaşması gösteren göllerde, metalimnion tabakasının altında kalan parçalanma tabakası.
3620hipolipemiKanda yağ düzeyinin normalin altına inmesi.
3621hipolipoproteinemiKanda lipoprotein düzeyinin normalin altına inmesi.
3622hipomagnezemiKanda magnezyum düzeyinin normalin altına inmesi.
3623hipometabolizmaBazal metabolizma hızının düşük oluşu, vücut metabolizmasında yavaşlamayla belirgin durum.
3624hiponatremiKanda sodyum düzeyinin normalin altına inmesi.
3625hipoplaziDoku veya organın yetersiz gelişmesi, gelişme yetersizliği nedeniyle organın gerekli büyüklüğü kazanamaması, küçük kalması.
3626HipopotamgillerSu aygırıgiller.
3627hipoproteinemiKanda protein düzeyinin normalin altına inmesi.
3628HiposerkalBalıklarda alt lobun üst loba göre daha uzun olduğu kuyruk tipi, hipobatik.
3629hipotalamikHipotalamusa ait.
3630hipotalamusÖn beynin alt bölgesi olup bazı organ ve bezlerin çalışmasını düzenleyen kısmı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir