Su Ürünleri - XML


IDTerimAçıklama
3631hipotipTanımlanmış, biçimi çizilmiş veya listeye alınmış herhangi bir örnek.
3632hipotonik1. Ozmotik basıncı, hücrenin ozmotik basıncından düşük. 2. Vücut sıvılarının ozmotik basıncına oranla daha düşük ozmotik basınca sahip.
3633hipotrofi1. Yetersiz gelişme, kusurlu gelişme. 2. Doğuştan yapısal zayıflık nedeniyle doku veya organlarda gelişen erken atrofi ve görev kaybı. 3. Bakterinin üzerinde veya içinde yaşadığı canlıdan aldığı gıda maddeleriyle beslenmesi durumu.
3634hipovitaminozVitaminlerin veya belli bir vitaminin vücuda yetersiz girişi nedeniyle gelişen patolojik durum.
3635Hippocampus hippocampusDenizatı.
3636HippopotamidaeSu aygırıgiller.
3637HippuridaceaeKısrak kuyruğugiller.
3638Hippuris vulgarisKısrak kuyruğu.
3639hipural kemikKemikli balıklarda kuyruk yüzgecinin kaidesinde yer alan, bu yüzgecin ışınlarını tutan ve son omurla kaynaşmış olan yelpaze biçimindeki yassı kemik, hipural plaka.
3640hipural plakaHipural kemik.
3641hirudinSülüklerin ağız bezlerinden salgılanan ve kanın pıhtılaşmasını önleyen protein yapısında bir madde.
3642HirudineaSülükler.
3643Hirudo medicinalisTıbbi sülük.
3644histaminHistidin amino asidinin dekarboksilasyona uğraması neticesinde meydana gelen, mast hücrelerinde sentezlenen, alerjik belirtilere yol açan ve merkezî sinir sisteminde nörotransmitter olarak görev yaptığı bilinen kuvvetli bir damar genişletici madde.
3645histamin zehirlenmesiYüksek histamin seviyesine sahip gıdaları, özellikle balıkları tüketen insanlarda oluşan alerjik reaksiyon, Scombroid balık zehirlenmesi.
3646histidinBirçok proteinin yapısında bulunan ve histaminin öncüsü olan bir aminoasit.
3647histiyositDoku makrofajı.
3648histofajKonak dokusuyla beslenen.
3649histolojiDoku bilimi.
3650histonKromatinin yapısına giren basit protein.
3651histopatolojiHasta dokuların mikroskobik incelenmesini konu alan bilim dalı
3652histozoikKonak dokuları içerisinde yaşayan.
3653hiyalinDokuda dejenerasyon sonucu oluşan saydam bir madde.
3654hiyalin bölgeBalık otolitinde daha fazla ışığın geçmesine izin veren saydam bölge.
3655hiyalodentinKemikli balıklarda pulların fibrilar tabakasında biriken kalsiyum tuzlarının oluşturduğu kemiksi bir madde.
3656hiyaloplazmaSitoplazma.
3657hiyalüronatHiyaluronik asit.
3658hiyalüronidazHiyalüronik asiti eritici enzim, hücreler arasındaki hiyalüronik asiti eritmek suretiyle hücre bağlantısını çözerek dokunun geçirgenliğini arttıran madde.
3659hiyalüronik asitEkstrasellüler matriksin önemli bir komponenti olan ve proteinlerle ve diğer asitik polisakkaritlerle daha büyük kompleksler oluşturan, yüksek molekül ağırlığına sahip ve farklı disakkaritlerden oluşmuş, asitik bir polisakkarit, hiyalüronat.
3660hiyobrankiyumHiyobranşiyum.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir