Su Ürünleri - XML


IDTerimAçıklama
3691homojenatYapı bakımından bütünlük kazandırılmış madde.
3692homojenizasyonYapı bakımından bütünlük kazandırma, tümüne aynı yapıyı verme.
3693homolog1. Farklı işlev görmesine rağmen yapı veya köken bakımından diğerine benzeyen organ. 2. Kromozom çiftini oluşturan iki kromozomdan her biri. 3. Yapı ve özellik bakımından birbirine benzer kimyasal madde dizisinden her biri.
3694homonom metamerizmVücut bölümlerinin birbirine eş bölmelerden oluşması.
3695homoserk kuyruk yüzgeciGenellikle bütün kemikli balıklarda (Teleostei) omurganın ürostil kuyruğun üst lobu içerisinde uzadığı, lobların boylarının az çok birbirine eşit olduğu kuyruk yüzgeci tipi, homoserkal kuyruk yüzgeci.
3696homoserkal kuyruk yüzgeciHomoserk kuyruk yüzgeci.
3697homosporYosun ve eğreltilerde morfolojik olarak birbirinin aynı olmakla birlikte, eşey fonksiyonları negatif, pozitif biçimde olan spor, izospor.
3698homotallikAynı bitki üzerinde üremiş iki çeşit gametin durumu.
3699homotermalSıcakkanlı.
3700homotipik sürüBir türün birbirine yakın büyüklükteki bireylerinin oluşturduğu topluluk.
3701Hoplostethus mediterraneusKütük balığı.
3702horizontalYatay.
3703horizontal bulaşmaBulaşıcı hastalık etkeninin enfekte balıktan diğer bir balığa iletilmesi, yatay geçiş, lateral bulaşma.
3704hormogoniumFilamentli alglerde konkav bir hâl alarak, ölen hücrelerin bulunduğu yerden kopan filament parçası.
3705hormonİç salgı bezleri tarafından salgılanıp kana verilerek vücudun başka bölgelerindeki hücre veya hücre gruplarını faaliyete geçiren, kimyasal yapılarına göre peptitler, proteinler ve steroitler olarak, etki biçimlerine göre ise faaliyeti hızlandırıcı ve azaltıcı biçiminde gruplandırılan, başta beyin olmak üzere eşey organları, adrenal bezler, troit, pankreas vb. organlardan salgılanan haberci maddeler.
3706horozbina balığıKemikli balıklardan, horozbinagiller (Blenniidae) familyasından, boyu 15 cm olabilen, tatlı sulara adepte olmuş, özellikle temiz akarsuların taşlık ve kayalık zonlarını tercih eden, tipik bir dip balığı.
3707horozbinagillerKemikli balıklardan, uzun ve pulsuz vücutlu, sırt yüzgeçleri uzun, renkleri zemine uyan, kayalık deniz kıyılarında, bazen tatlı sularda yaşayan bir familya.
3708hortum ağızlıgillerKemikli balıklardan, vücutları ince uzun, ağızları boru biçiminde, Atlantik ve Hint Okyanusları’nda yaşayan türleri olan bir familya.
3709hortumlu salyangozlarYumuşakçalar (Mollusca) şubesinin, Karından ayaklılar (Gastropoda) sınıfından, ağız bölgesi çoğunda hortum gibi, radula enine dizilerde 7 dişe sahip olan, deniz, tatlı su ve karalarda yaşayan türleri bulunan bir takım.
3710hortumlu solucanlarBoyları 30 cm olabilen, gövde duvarının içe çökmesi ile oluşan bir hortumları bulunan ve denizlerde yaşayan bir şube, kurdela kurtları, Nemertini.
3711HPLCGaz kromatografisi.
3712Hucho huchoTuna som balığı.
3713hurma kayasıKemikli balıklardan, kaya balığıgiller (Gobiidae) familyasından, 11 cm kadar uzunlukta olabilen bir tür.
3714Huso husoMersin morinası.
3715hücre bilimiHücrenin yapı, görev, çoğalma gibi özelliklerini inceleyen bir bilim dalı, sitoloji.
3716hücre dışı dondurmaDondurma işlemi sırasında donma hızı yüksek olmadığı için hücre içi suyunun hücre dışına çıkarak buz kristallerinin hücre dışında oluşması.
3717hücre dışı sindirimBüyük moleküllü besinlerin, hücrelerin dışarıya verdikleri salgılarla hücre içine alınmadan daha küçük yapı taşlarına ayrılması.
3718hücre duvarıBakteri ve mayaların sertliğini, biçimini ve antijenitesini sağlayan dış örtü.
3719hücre içi dondurmaHücre içi suyunun hücre dışına çıkma olasılığı bulamadan kristalleşip hücre içinde donması.
3720hücre içi patojenlerKonak hücreleri içinde yaşama ve çoğalma yeteneğinde olan patojenler.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir