Su Ürünleri - XML


IDTerimAçıklama
421alkolHidroksil gruplarına sahip hidrokarbon yapısında organik bileşik grubu.
422alkol fermantasyonuGlikoliz yoluyla glikozun anaerobik koşullarda etanole dönüşümü, etanol fermantasyonu.
423allelBir karakter üzerinde aynı veya farklı yönde etkili olan iki veya daha fazla genden her biri.
424allerjenAlerjen.
425allerjenikAlerjik.
426allerjiAlerji.
427allogamiÇapraz döllenme.
428allogenetik planktonBir su kaynağının yerlisi olmayıp akarsu ve rüzgâr gibi herhangi bir etkenle bir su kaynağına gelen, yerli planktonuna karışan plankterler, alloplankton.
429allojenAynı türün genetik bakımdan farklı bireyleri.
430allokronik türlerAynı jeolojik devirde yaşamayan türler.
431allometriBüyümeye bağlı olarak vücudun çeşitli kısımları arasındaki oransal değişim.
432allopatiAynı türün üyelerinin rekabetinin diğer türlerin gelişmesini engellemesi.
433allopatrikFarklı coğrafik alanlarda yayılım gösteren.
434allopatrik türlerFarklı coğrafik alanlarda yayılım gösteren türler.
435alloplanktonAllogenetik plankton.
436allorizik kökBitkilerdeki ana kök ve bu kökten meydana gelen yan kökler.
437allotermalSoğukkanlı.
438allotip1. Çeşitli sınıflardan immünoglobülinlerin H ve L zincirlerinin aminoasit dizilim sıralarının farklılıklarına bağlı olarak ortaya çıkan ve özellikleri alel genlerin kontrolünde olan, Mendel kanunlarına göre kalıtımla geçen farklılıklardır. 2. Holotip olarak kabul edilen bir örneğin farklı cinsiyetinden olan ve paratipler arasından seçilen örnek.
439allotrofik gölYüzey akışlarla çevredeki kara parçalarından bol miktarda organik madde alan göller.
440Alman levreğiSudak.
441almaşıkHer boğumda bir yaprak ve yapraklar arasında belli bir açı bulunan yaprak dizilişi, alternat.
442Alopias vulpinusSapan balığı.
443Alosa alosaTirsi balığı.
444Alosa fallax niloticaDişli tirsi.
445alökositozYeterli miktarda lökosit gelişmemesi, kanda lökosit azlığı.
446alp alabalığıKemikli balıklardan, alabalıkgiller (Salmonidae) familyasından, boyu 90 cm, ağırlığı 4 kg olabilen, Avrupa ve Asya sularında yaşayan bir tür.
447alp hasır otuÇok yıllık, toprak altı gövdeli bir su üstü bitkisi.
448alt aileCanlı organizmaların sistematik sınıflandırılmasında cinsle aile arasında yer alan bir taksonomik grup, alt familya, sub familya.
449alt âlemCanlıların sınıflandırılmasında âlemden daha küçük gruplar topluluğu, subregnum.
450alt bölümCanlı organizmaların sistematik sınıflandırılmasında bölümle sınıf arasında yer alan taksonomik bir grup, alt filum, subfilum.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir