Su Ürünleri - XML


IDTerimAçıklama
4711kuru yemYapısında %7-13 oranında nem içeren yem.
4712kurutmaGıda maddesinin içerdiği suyun, kontrollü koşullarda buharlaştırılması işlemi.
4713kuş ağıBalık üretim ve yetiştirme ünitelerinde kuşlar tarafından balıkların yenilmesini önlemek için havuz çevresine ve üstüne kapatılan ağ.
4714kuşaklı solucanlarHalkalı solucanlar (Annelida) şubesinden, tatlı sularda ve karalarda yaşayan, kopulasyon ve kokon üretimini sağlayan klitellum taşıyan, boyları 3m olabilen bir sınıf.
4715kutanDeri.
4716kutanözDeriye ait, deriyle ilgili.
4717kutikulaKütikula.
4718kutisDeri.
4719kutulanmış balık konservesiTaze balıkların taşıdığı kalite niteliklerine sahip ve çeşitli ön işlemler uygulanmış balık veya balık kısımlarıyla tuz, yemeklik bitkisel yağ ve sos gibi lezzet verici maddeler ekleyerek hazırlanmış ve hermetik kaplarda ısıl işlemle dayanıklı hale getirilmiş ürünler.
4720kuyruk sapıBalıklarda anüs yüzgecinin sonuyla kuyruk yüzgeci kaidesi arasında kalan vücut bölgesi, kaudal pedunkül.
4721kuyruk yüzgeciBalıklarda vücudun kuyruk bölgesinde bulunan yüzgeç. kaudal yüzgeç.
4722kuzey balinasıBalinalar (Cetacea) takımının, çatal kuyruklu balinagiller (Balaenopteridae) familyasından, 18 m kadar uzunlukta, sırtı mavi kara olup açık renk çizgili, karnı beyaz, Norveç kıyılarında sürüler hâlinde yaşayan bir tür.
4723Kuzey denizi ayı balığıBalinalar (Cetacea) takımından, kürkleri çok değerli, nesli tükenmekte olan, 2 m kadar boyda ve 350 kg kadar ağırlıkta olabilen bir deniz memelisi türü.
4724kuzulukÇit dalyanlarında balıkların toplandıkları ters konik biçimli bölmelere verilen ad.
4725Küba kavanoz balığıKemikli balıklardan, gümüş balığıgiller (Atherinidae) familyasından, 5 cm kadar uzunlukta olabilen, hafif yeşilimsi renkli, Küba civarında yaşayan bir tür.
4726küçük gördek balığıKemikli balıklardan, sazangiller (Cyprinidae) familyasından, boyu 15 cm olabilen, süslü ve insan besini bakımından fazla ekonomik önem taşımayan bir tür.
4727küçük karidesEklem bacaklılardan, kabuklular (Crustacea) sınıfından, uzun ve testereli hortumlu, 10 cm kadar uzunlukta olabilen, Akdeniz’de bol bulunan bir tür.
4728küçük kaya balığıKemikli balıklardan, kaya balığıgiller (Gobiidae) familyasından, boyu 6 cm olabilen, genelllikle kumsal biosönozları tercih eden ve 10 metreyi geçmeyen kıyı zonlarında yaşayan bir form.
4729küçük kedi balığıKüçük lekeli köpek balığı.
4730küçük kum yılan balığıKemikli balıklardan, kum balığıgiller (Ammodytidae) familyasından, 20 cm kadar uzunlukta olabilen, sırtı mavi, karnı beyazımsı bir tür.
4731küçük lekeli köpek balığıKöpek balıklarından, kedibalığıgiller (Scyliorhinidae) familyasından boyu 100 cm olabilen, açık renk üzerinde küçük kahverengi benekler bulunan, Avrupa ve ülkemiz denizlerinde yaşayan bir tür, küçük kedi balığı, kedi balığı, küçük sakız levreği.
4732küçük levrekMısır çiklit balığı.
4733küçük nilüferlerToprak altı gövdeleri bulunan, çok yıllık su üstü veya yaprakları su üstünde yüzen su bitkileri.
4734küçük pisi balığıBoyları 20 cm olabilen, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz’de dağılım gösteren, üzerinde düzensiz benekler bulunan bir tür.
4735küçük pul neonDoğal olarak Güney Brezilya’da yayılış gösteren, boyları 7 cm olabilen, sarımsı kahve renkli, sırt yüzgecinin ortasında kırmızı renkli bir boyuna bant bulunan akvaryum balığı.
4736küçük sakız levreğiKüçük lekeli köpek balığı.
4737küçük sazBataklık, ırmak kıyıları ve ırmak yataklarında yaşayan, 90 cm boyunda olabilen, ince yapılı bir su üstü bitkisi.
4738küçük sığır sazıGövdeleri 50 cm boyunda olabilen, yaprakları yüzücü olup 2-6 mm eninde, yassı, açık yeşıl renkli ve çoğunlukla yarı saydam olan ve genellikle yüzer durumda olan su bitkisi.
4739küçük su mercimeğiYapraksı gövdeleri tek tek veya kümeler hâlinde su yüzeyinde yüzen su bitkisi.
4740küçük su miğferiKökleri bulunmayan, su altında serbest yüzen ve yaprakları belirgin ve kılçıklı olan su miğferi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir