Su Ürünleri - XML


IDTerimAçıklama
4741küçük su perisiGöllerde, havuzlarda ve kanallarda yaşayan, bir evcikli, 80 cm olabilen, boğum araları dikensiz olan su bitkisi.
4742küçük su sümbülüToprak altı gövdeleri olmayan, gövdeleri 50 cm veveyaha uzun olan, ince yapılı, yapraklarının tümü su altında ve şeritsi olan, bir su bitkisi.
4743küçük yüzgeçli yunus balığıgillerBalinalar takımından, küçük boylu, başları yuvarlak, sırt yüzgeçleri olmayan, kuzey yarım kürede soğuk sularda yaşayan türlere sahip bir familya.
4744küfHifalardan oluşmuş çok hücreli, filamentöz koloniler oluşturan mantar.
4745kükürtDoğada serbest veya diğer bazı metallerle bileşik olarak bulunan bir element, sülfür.
4746külOrganik maddelerin tamamen yanması sonucu artakalan inorganik kısım.
4747Kül rengi balıkçılGri balıkçıl.
4748külah balığıKemikli balıklardan, boyları 160 cm olabilen, vücudu oldukça uzun ve burnu tüp biçiminde uzamış, kayalık ve kumlu zeminlerde yaşayan demersal bir tür, pipo balığı.
4749kültür balıkçılığıEkonomik değere sahip balıkların havuz, ağ kafes gibi sınırlı alanlarda besiye alınmasıyla döllenme dâhil yumurtadan başlatılarak genç bireylerin belirli bir boya veya pazar boyuna ulaşıncaya kadar yetiştirilmesi, balık kültürü.
4750küpesKemikli balıklardan, mercan balıkları (Sparidae) familyasından, boyları 36 cm kadar olabilen, kumlu, çamurlu, kayalık zeminler ve deniz çayırlarında yaşayan, tüm denizlerimizde dağılım gösteren demersal veya semipelajik bir tür, gopez, kopa, lopa, gopa, gupa.
4751küpeşteGemilerde güverte hizasında iskarmoz bağlarına tutturulan dikmelerin dış yüzlerine kaplanan, kaplamaların oluşturduğu siperler, borda kaplamalarının en üstü, güverteden yukarı kalan bölümler.
4752kürTedavi etme, iyileştirme, şifa verme, sağaltım.
4753küratifTedavi edici, hastalığı iyileştirici.
4754küratif tedaviHastalıkların ilaçlarla tedavi edilmesi.
4755kürek balıklarıÇok dişli mersin balığıgiller.
4756kürek guramiFaruş gurami.
4757küresel simetriVücudun herhangi bir yerinden geçen tüm düzlemlerin vücudu eşit iki parçaya ayırdığı simetri tipi, küresel simetri.
4758küt burunlu köpek balığıDikensiz köpek balığı.
4759kütikula1. Bitkilerin toprak üstü kısımlarında epidermis hücreleri tarafından meydana getirilen koruyucu mumsu madde. 2. Böcek vücudunu kaplayan, su geçirmeyen mumsu bir tabaka. 3. Helmintlerde cansız dış tabaka. 4. Bazı omurgasız hayvanlarda, epitelin oluşturduğu üst deri üzerindeki, hücre içermeyen zarımsı tabaka, kütikül, kutikula.
4760kütikülKütikula.
4761kütük balığıBoyları 42 cm olabilen, vücudun üst kısmı koyu pembe, alt kısmı gümüşi, çift yüzgeçleri donuk, vücudu kalın ve oval ve pulları geçici olan, Akdeniz’de dağılım gösteren bir tür.
4762Labeo bicolorAteş kuyruk.
4763laboratuvarİnceleme ve araştırmaların yapıldığı yer.
4764LabridaeLapinagiller.
4765Labrus merulaKahverengi lapin.
4766Labrus mixtusLapin.
4767Lactophrys triqueterSandık balığı.
4768Lagocephalus lagocephalusMavi balon balığı.
4769lagünDenizle irtibatlı ve denizin etkisi altında bulunan göller.
4770lahozKemikli balıklardan, hanigiller (Serranidae) familyasından, boyu 10 cm olabilen, Akdeniz’de yaşayan bir tür.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir